Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier   17-03-2017 - "Onderzoek nodig naar nieuwe bestuursstructuur Apeldoorns Kanaal"  

De Stichting Apeldoorns Kanaal bepleit bij Provinciale Staten van Gelderland om onderzoek te doen naar een nieuw bestuurlijk model voor het Apeldoorns Kanaal.

'Doel hiervan moet zijn te komen tot een adequate aanpak die recht doet aan alle politieke-, bestuurlijke- en particuliere inspanningen en verantwoordelijkheden welke moeten leiden tot de gewenste ontwikkelingen van dit gebied.

Dit schrijft het Stichtingsbestuur, dat zich al jaren inzet voor de bevaarbaarheid van het Apeldoorns Kanaal, in een brief aan de provinciale commissie die eind maart opnieuw over het Apeldoorns Kanaal spreekt.

Volgens bestuurslid Jan Jansen van de Stichting Apeldoorns Kanaal is een nieuw bestuursmodel hard nodig: “De bestuurlijke setting is naar onze mening te complex met veel betrokken partijen met verschillende visies en belangen. Er zijn alleen al 10 verschillende overheden of bedrijven eigenaar van de verschillende (spoor)bruggen of sluizen, naast diverse particuliere organisaties en ondernemingen met een direct of indirect belang bij het Apeldoorns kanaal. Ieder voor zich zet zich in voor of heeft een deelbelang bij, maar is niet verantwoordelijk voor het geheel. En heeft geen of weinig invloed op de beslissingen van anderen en voelt zich niet of is niet eindverantwoordelijk voor het realiseren van een brede doelstelling of ambitie.”

Daarnaast meent de oud-wethouder van Rheden dat de politieke structuur niet meewerkt aan een voortvarende aanpak: “De huidige politieke situatie met vierjaarlijkse wisselende samenstellingen van gekozen organen, nieuwe coalitieakkoorden en nieuwbenoemde bestuurders met eigen inzichten en prioriteiten laten weinig vooruitgang of succes zien”.

De Stichting Apeldoorns Kanaal geeft niet aan hoe dit nieuwe model eruit moet komen te zien: “Nee, bewust niet. Wij realiseren ons zeker dat alle partijen niet alleen hun eigen inbreng hebben en willen houden, maar ook verantwoording dienen af te leggen. In het bestuurlijke model dient daarmee uiteraard rekening te worden gehouden. Een onderzoek hiernaar kan uitkomst geven.”

Stichting Apeldoorns Kanaal vindt het logisch dat dit verzoek tot onderzoek bij de provincie wordt neergelegd: “Provinciale staten van Gelderland is bij uitstek de aangewezen partij om deze gemeente- en regio-overstijgende ontwikkeling tot een Gelders succes te maken. Wij constateren dat er veel bestuurlijke gremia, zoals Provincie, gemeenten of het Waterschap al vele jaren betrokken zijn bij dit onderwerp met wisselend resultaat. Het is nu tijd dat de provinciale staten echt de leiding neemt en de regierol oppakt.”

Kijk ook op: www.apeldoornskanaal.com

   Reacties  

Klik hier om een reactie te plaatsen:


Het kanaal heeft de laatste 10 jaar meer geld gekost als dat ooit zal gaan opleveren en dan heb ik het nog niets over de kosten die nog gaan komen. De pleziervaart loopt terug en dat steeds minder. Weg gegooit geld dat heel veel nuttiger besteed kan worden. Bijvoorbeeld voor de zorg voor ouderen.
Hans - 19-03-2017 | 19:58:34


| 1 |

24-01-2018: Erve IJzerman presenteert toekomstplannen

De stichting Erve Ijzerman gaat op woensdag 24 januari haar plannen presenteren voor de openstelling van het complex aan de Kanaaldijk 63 in Wapenveld, begin mei. De bijeenkomst is ook gericht op de werving van vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden om deze openstelling mogelijk te maken.

Lees verder >>

24-01-2018: Bieb Noord-Veluwe en de Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen zijn dit jaar van woensdag 24 januari tot zaterdag 3 februari. Daarbij staat het prentenboek 'Ssst! De tijger slaapt' van Britta Teckentrup centraal. Naast dit boek zijn 9 andere prentenboeken gekozen die samen de Prentenboeken Top Tien 2018 vormen.

Lees verder >>

24-01-2018: Regio Zwolle reist af naar Den Haag om Tweede Kamer te informeren

Als één van de sterkste en meest dynamische groeiregio’s van Nederland biedt Regio Zwolle op alle fronten de ruimte om te groeien. Regio Zwolle heeft de ideale infrastructuur voor een duurzame groei dankzij de uitstekende logistieke positie, sterke topsectoren en het excellente onderwijs en innovatienetwerk.

Lees verder >>

Alle komende evenementen


Tentoonstelling Stadhuis Hattem (Beeldhouwersgilde Hattem e.o.)
Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
Vrije plek EHBO-cursus start 21 mei (Maasen EHBO)
Radio en TV Hattem op Curacao werkt niet.. (Familie Van Den Berg)
Resultaat ZOA-collecte in Hattem (Jannie van Gelder-Boeve)
www.actief4weduwe.nl online (www.actief4weduwe.nl)
...