Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier

   15-03-2017 - Meer ruimte voor Hattemers bij raadscommissies  

‘Zeg het maar’ Onder deze noemer nodigen raads- en commissieleden inwoners van Hattem van harte uit in de commissievergaderingen een bijdrage te leveren over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Deze nieuwe mogelijkheid past in het streven van de gemeenteraad naar meer betrokkenheid van en bij de inwoners van Hattem.

Want hoe meer inzicht raadsleden hebben in wat er speelt in de stad, hoe beter zij hun werk kunnen doen. In 2015 is hiervoor de vergaderstructuur al gewijzigd. Onlangs is deze geëvalueerd. Het nog meer ruimte bieden aan inwoners van Hattem is hierbij als een van de actiepunten naar voren gekomen. Dit heeft onder meer geresulteerd in ‘Zeg het maar’.

Spelregels
Als u gebruik wilt maken van het agendapunt ‘Zeg het maar’, houd dan rekening met enkele spelregels:
*Geef bij de raadsgriffier kort de inhoud en reden van de bijdrage aan via griffie@hattem.nl
*De griffier bespreekt het verzoek met de agendacommissie van de raad en laat zo spoedig mogelijk weten of en voor welke commissie (Sociale zaken of Algemene en Ruimtelijke zaken) de aanvrager uitgenodigd wordt.
* Bijdragen mogen niet commercieel of politiek van aard zijn en niet kwetsend of discriminerend voor anderen.
*De bijdrage mag niet langer dan 10 minuten duren.

Meepraten of inspreken over agendapunt
Het was al mogelijk om tijdens de commissievergaderingen aan tafel mee te praten over een onderwerp dat op de agenda staat. Uiteraard blijft deze mogelijkheid bestaan. Hattemers die willen meepraten, wordt verzocht dit van tevoren aan te geven bij de raadsgriffier via griffie@hattem.nl Ter plekke kan ook. De voorzitter nodigt uit aan tafel.

Een formele inspraakreactie geven op een agenda-onderwerp kan ook nog steeds. De voorzitter zal aan het begin van de behandeling van het punt vragen de inspraakbijdrage van maximaal 5 minuten te doen. Als u wilt inspreken wordt u eveneens verzocht dit vooraf te melden bij de griffier via de mail. Ter plekke kan ook. Formeel inspreken op een agendapunt kan zowel in een commissie- als raadsvergadering.

Op www.hattem.nl/gemeenteraad staan de data van de raads- en commissievergaderingen. De bijbehorende agenda’s worden ruim een week voor aanvang van de vergadering geplaatst.Er zijn bij dit bericht nog geen reacties geplaatst!

Klik hier om een reactie te plaatsen:


Klik hier.

26-04-2018: Oranjefeest in Hattem | donderdag 26 april

Optocht door binnenstad Hattem

Lees verder >>

26-04-2018: ”Hattem, vroegen en nu”

Donderdagochtend 26 april organiseert Stichting Welzijn Hattem een film-/fotobijeenkomst. U wordt worden meegenomen in een rondwandeling door Hattem. Vanuit uw stoel kijk je naar het Hattem van uw jeugd en veranderingen die Hatem heeft ondergaan.

Lees verder >>

27-04-2018: Oranjefeest in Hattem | Koningsdag 27 april

Heel Hattem bakt Oranje

Lees verder >>

Alle komende evenementen


Verkiezingavond (R. Hofman)
Tentoonstelling Stadhuis Hattem (Beeldhouwersgilde Hattem e.o.)
Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
Vrije plek EHBO-cursus start 21 mei (Maasen EHBO)
Radio en TV Hattem op Curacao werkt niet.. (Familie Van Den Berg)
Resultaat ZOA-collecte in Hattem (Jannie van Gelder-Boeve)
...