Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier

   15-03-2017 - Meer ruimte voor Hattemers bij raadscommissies  

‘Zeg het maar’ Onder deze noemer nodigen raads- en commissieleden inwoners van Hattem van harte uit in de commissievergaderingen een bijdrage te leveren over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Deze nieuwe mogelijkheid past in het streven van de gemeenteraad naar meer betrokkenheid van en bij de inwoners van Hattem.

Want hoe meer inzicht raadsleden hebben in wat er speelt in de stad, hoe beter zij hun werk kunnen doen. In 2015 is hiervoor de vergaderstructuur al gewijzigd. Onlangs is deze geëvalueerd. Het nog meer ruimte bieden aan inwoners van Hattem is hierbij als een van de actiepunten naar voren gekomen. Dit heeft onder meer geresulteerd in ‘Zeg het maar’.

Spelregels
Als u gebruik wilt maken van het agendapunt ‘Zeg het maar’, houd dan rekening met enkele spelregels:
*Geef bij de raadsgriffier kort de inhoud en reden van de bijdrage aan via griffie@hattem.nl
*De griffier bespreekt het verzoek met de agendacommissie van de raad en laat zo spoedig mogelijk weten of en voor welke commissie (Sociale zaken of Algemene en Ruimtelijke zaken) de aanvrager uitgenodigd wordt.
* Bijdragen mogen niet commercieel of politiek van aard zijn en niet kwetsend of discriminerend voor anderen.
*De bijdrage mag niet langer dan 10 minuten duren.

Meepraten of inspreken over agendapunt
Het was al mogelijk om tijdens de commissievergaderingen aan tafel mee te praten over een onderwerp dat op de agenda staat. Uiteraard blijft deze mogelijkheid bestaan. Hattemers die willen meepraten, wordt verzocht dit van tevoren aan te geven bij de raadsgriffier via griffie@hattem.nl Ter plekke kan ook. De voorzitter nodigt uit aan tafel.

Een formele inspraakreactie geven op een agenda-onderwerp kan ook nog steeds. De voorzitter zal aan het begin van de behandeling van het punt vragen de inspraakbijdrage van maximaal 5 minuten te doen. Als u wilt inspreken wordt u eveneens verzocht dit vooraf te melden bij de griffier via de mail. Ter plekke kan ook. Formeel inspreken op een agendapunt kan zowel in een commissie- als raadsvergadering.

Op www.hattem.nl/gemeenteraad staan de data van de raads- en commissievergaderingen. De bijbehorende agenda’s worden ruim een week voor aanvang van de vergadering geplaatst.Er zijn bij dit bericht nog geen reacties geplaatst!

Klik hier om een reactie te plaatsen:

19-07-2018: Weer in Hattem

20-07-2018: Vlieg met een Drone bij de Bieb

Voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar heeft Bibliotheek Noord-Veluwe dit jaar een heuse Drone-cup georganiseerd. Kinderen krijgen de uitdagende opdracht om een creatief parcours te ontwerpen met spullen uit de bibliotheek. Ze gaan in groepjes hindernissen bouwen, die tijdens de drone race worden gebruikt. Hoe moet de hindernis eruit zien, kan de drone wel door de hindernis, waar moet de drone landen?

Lees verder >>

25-07-2018: Ga mee op trekvogelexcursie!

Wie mee op zoek wil naar casarca’s en andere trekvogels gaat op woensdag 25 juli mee op trekvogelexcursie langs De Hoenwaard, het Algemene Veen en de Wiessenbergse Kolk. Deze gebieden zijn het noordelijkst gelegen bezit van Geldersch Landschap & Kasteelen. Ze liggen ten oosten van Hattem in en op de rand van het IJsseldal.

Lees verder >>

Alle komende evenementen


Nieuw programma "Smaak" (Hans)
geen uitzending uit de Andreaskerk (Lambertus Hoogers)
spec voor alle HATTEMERS (E. van Riessen)
Verkiezingavond (R. Hofman)
Tentoonstelling Stadhuis Hattem (Beeldhouwersgilde Hattem e.o.)
Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
...