Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier   15-02-2017 - Evaluatie van de Kampen wordt volgens planning afgerond  

Tot aan de zomer is de gemeente Hattem bezig met de evaluatie van de verkeersmaatregelen in de omliggende straten van de Hogenkamp. In juni vorig jaar zijn de werkzaamheden aan de riolering en de herinrichting van de straten afgerond. Het ontwerp voor de buurt is tot stand gekomen in een ontwerptraject met de buurtbewoners. Op verschillende plekken is de voorrangssituatie gewijzigd met behulp van uitritten.

Sinds de oplevering zijn er ook klachten van omwonenden en bezoekers van de buurt dat de zgn. uitritconstructies te hoog zouden zijn. Een scan van tussentijdse resultaten van de evaluatie is voor de gemeente geen aanleiding om ad hoc maatregelen te nemen.

Doel van de werkzaamheden en aangepaste inrichting was minder sluipverkeer, een lagere snelheid van gemotoriseerd verkeer en voldoende parkeerplaatsen in de buurt. Uit de eerste resultaten van de evaluatie blijkt dat de snelheid van het verkeer en de hoeveelheid verkeer inderdaad sterk zijn afgenomen: 85% van de bestuurders houdt zich aan de snelheid van maximaal 30 km/uur en er is een daling van meer dan 50% van de verkeersbewegingen.

Evaluatiecommissie
In de evaluatiecommissie, bestaande uit bewoners van de buurt en deskundigen, is een zorgvuldig evaluatieproces vastgesteld. De evaluatie bestaat uit metingen van de hoeveelheid verkeer en de snelheid van het verkeer in de verschillende straten van de buurt op verschillende dagen en tijdstippen. Daarnaast zijn schades en incidenten beoordeeld en wordt er onder de bewoners van de buurt een enquête afgenomen om van hen te horen wat zij van de maatregelen vinden.

Planning evaluatie
In februari vindt een derde serie tellingen en metingen plaats. Begin maart is er een informatieavond voor de buurtbewoners. Tijdens deze avond wordt het proces van de evaluatie en de enquête besproken. De enquête zelf wordt begin april onder de buurtbewoners afgenomen. In mei zijn de resultaten bekend en worden deze gedeeld met de buurt. In juni volgt dan een advies aan het college van B&W en daarna eventuele maatregelen.

Verantwoordelijk wethouder Jan van der Heeden is tevreden met de eerste uitkomsten van de evaluatie: ‘Bij het college staat verkeersveiligheid altijd op de eerste plaats. Ons doel was om de buurt veiliger te maken: minder gemotoriseerd verkeer en het verkeer dat er komt, houdt zich aan de maximum snelheid. Op basis van de eerste tellingen lijkt het er op dat we die doelstellingen gaan halen.‘Er zijn bij dit bericht nog geen reacties geplaatst!

Klik hier om een reactie te plaatsen:


Klik hier.

24-06-2018: Het Algemene Veen: verborgen Veluwse schat naast de uiterwaarden

Op zondag 24 juni organiseert IVN Zwolle en omgeving een excursie van 1,5 tot 2 uur in het Algemene Veen. De wandeling is onder leiding van natuurgidsen en start om 14.00 uur bij de Begraafplaats aan de Kerkhofdijk. Het Algemene Veen ligt op een oeroude zandheuvel van 13 ha. In dit bijzondere gebied zijn een stukje bos, heide met 100-jarige jeneverbesstruiken en een kolkje te vinden.

Lees verder >>

24-06-2018: Openluchtdienst op de Hezenberg

Zondag 24 juni wordt er een openluchtdienst gehouden op het landgoed de Hezenberg. Een inspirerende dienst in een prachtige omgeving, met zicht op de IJssel, georganiseerd door de Protestantse Wijkgemeente. Een dienst rond de langste dag en de kortste nacht: het begin van de zomer.

Lees verder >>

27-06-2018: Groene speelruimte in Assenrade klaar voor officiële opening

In de afgelopen periode is tussen de straten Hanze en Stralsund een natuurlijk speelgebied aangelegd. Op de locatie, die de vorm van een driehoek heeft, worden jong en oud uitgedaagd om te spelen en te ontspannen. Wethouder Carla Broekhuis-Bonte is woensdag 27 juni om 15.30 uur aanwezig om de locatie officieel te openen.

Lees verder >>

Alle komende evenementen


geen uitzending uit de Andreaskerk (Lambertus Hoogers)
spec voor alle HATTEMERS (E. van Riessen)
Verkiezingavond (R. Hofman)
Tentoonstelling Stadhuis Hattem (Beeldhouwersgilde Hattem e.o.)
Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
Vrije plek EHBO-cursus start 21 mei (Maasen EHBO)
...