Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier   18-01-2017 - Kanaalconferentie uitgesteld  

De maatschappelijke organisaties die van plan waren donderdagavond 19 januari een Kanaalconferentie te houden, hebben besloten deze uit te stellen. Men wil eerst een uitspraak van Provinciale Staten afwachten over de toekomst van een bevaarbaar kanaal. Tot dat moment wordt ook deelname in verschillende overleggen, opgeschort.

“De Stuurgroep Veluwekroon kan nu wel zeggen dat de kosten te hoog zijn maar volgens ons gaan Provinciale Staten daar over. Het beleid van PS is volgens ons nog steeds een bevaarbaar kanaal met beweegbare bruggen. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota praten de Staten nog over het krediet van 3,1 miljoen voor de beweegbare bruggen. Die discussie willen we afwachten”, aldus woordvoerder Roel Docter.

Volgens de betrokken organisaties is het formele beleid van Provinciale Staten nog steeds de uitgangspunten zoals vastgelegd in het Ambitiedocument Veluwekroon. Die gaan uit van de drietrapsraket: varen naar Wapenveld, vervolgens de aanpak van de bruggen naar Heerde met een doorkijk naar Apeldoorn'”, aldus Docter. Die meldt dat men bewust de zaak niet op de spits wil drijven.

“In een brief aan Provinciale Staten hebben wij al eerder aangegeven dat op dit dossier een sterke regisseur nodig is. Partijen zijn nu meer bezig de problemen bij elkaar op het bord te stapelen dan oplossingen te zoeken. We hopen dat Provinciale Staten deze gang van zaken kan doorbreken”, aldus Docter. Die het wel uitermate vreemd vindt de Stuurgroep Veluwekroon enkele dagen voor de Kanaalconferentie met dit bericht naar buiten komt.

“Door onze inspanningen vanaf het aanbieden van de Petitieboot aan de raad van Heerde en de daarna gevoerde gesprekken, hadden wij de indruk dat de gemeenten Hattem en Heerde in beweging kwamen. Nu voert het Waterschap Vallei en Veluwe de kosten voor de bediening van de Hezenbergersluis op van de oorspronkelijke 25.000 euro naar 80.000 euro. Zo kun je elke ambitie onderuit halen”, laat Docter weten. Die verwacht dat Provinciale Staten het hier niet bij zullen laten. “Fractievoorzitter Pieter Plug van de provinciale ChristenUnie twitterde al dat hij opheldering wil. Die stap wachten we nu maar af”, aldus Docter.

De Kanaalconferentie was een initiatief van de Stichting Recreatie Wapenveld, de Ondernemersvereniging Wapenveld, de Dorpsraad Wapenveld en de Stichting Apeldoorns Kanaal. Voor de conferentie waren al ruim veertig aanmeldingen binnen van bestuurders uit de gemeenten Hattem, Heerde, Epe en Apeldoorn, verschillende betrokken organisaties als de ANWB, het Watersportverbond, het Erfgoed Platform Apeldoorn, de Stichting Elektrisch Varen en de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historische Bedrijfsvaartuig.

Zie ook: "Kosten voor bevaarbaar Apeldoorns Kanaal te hoog"Er zijn bij dit bericht nog geen reacties geplaatst!

Klik hier om een reactie te plaatsen:


Klik hier.

17-01-2018: Ga mee naar de Noordpool

Op woensdagavond 17 januari houdt bioloog Jelte Rozema een lezing over zijn vele indrukwekkende expedities naar de Noordpool. Jelte Rozema heeft vanaf 1998 vanuit de Vrije Universiteit veel onderzoek op zowel de Noord- als Zuidpool verricht. Op de toendra van Spitsbergen werd rond Longyearbyen en bij Ny Alesund in het noorden gemeten hoe planten als de poolwilg, kraaiheide en het poolklokje na het smelten van de sneeuw in de heel korte poolzomer groeiden en bloeiden.

Lees verder >>

20-01-2018: Raaf Hekkema en Ivo Janssen bij Kunstkring HAttem

Op 20 januari treden om 20.15 uur bij de Kunstkring Hattem in MFC de Marke Raaf Hekkema en Ivo Janssen op met hun programma “Holy Bach”. Bach -de alpha en omega van de klassieke muziek. Waar het allemaal begint. Maar Bach had verschillende gezichten, zoals dit programma toont.

Lees verder >>

20-01-2018: Nieuwjaarsborrel en Fundraiser 'New Orleans in Hattem'

Op zaterdag 20 januari start 'New Orleans in Hattem' met muziek, gezelligheid en de presentatie van haar plannen voor 2018 en verder. Concept-store Soul Sisters in de Kruisstraat is de gastvrouw voor de mannen van Opoe's House of Music vanaf 16.00 uur. Natuurlijk zijn naast de bestaande sponsoren en vrienden ook nieuw vrienden van harte welkom om hun steun te geven aan de ideële ANBI-stichting die ten doel heeft jong talent een podium te geven in Hattem.

Lees verder >>

Alle komende evenementen


Tentoonstelling Stadhuis Hattem (Beeldhouwersgilde Hattem e.o.)
Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
Vrije plek EHBO-cursus start 21 mei (Maasen EHBO)
Radio en TV Hattem op Curacao werkt niet.. (Familie Van Den Berg)
Resultaat ZOA-collecte in Hattem (Jannie van Gelder-Boeve)
www.actief4weduwe.nl online (www.actief4weduwe.nl)
...