Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier

   04-01-2017 - Nieuwjaarstoespraak burgemeester Wiggers  

Maandagavond hield burgemeester Jan Willem Wiggers een toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hattem.

"Dames en heren, het voelt goed dat we elkaar vanavond in ons Hattemse Stadhuis weer mogen ontmoeten en elkaar het beste wensen voor het nieuwe jaar 2017. Het bestuur van onze gemeente: college en raad wensen u en uw dierbaren het allerbeste toe, gezondheid voorop.

En natuurlijk krijgt u van mij eerst een terugblik op de nieuwjaarsnacht; deze is in Hattem gelukkig relatief rustig verlopen. Een enkele inzet van onze brandweer en, voor zover ik weet geen persoonlijk letsel. Naar schatting bedraagt de schade 1500 euro. Lager dan vorig jaar, maar u zult het met mij eens zijn: iedere schade is te veel.

Samen met u ruimde onze buitendienst gisteren en vandaag de vuurwerkresten op. Dit leverde 180 zakken afval op, 30 meer dan vorig jaar. Hattem ziet er weer opgeruimd uit! Fijn dat we dit met elkaar zo snel voor elkaar krijgen! Compliment voor onze mannen van de buitendienst en alle politie- en brandweermensen die tijdens de jaarwisseling aan het werk waren om te zorgen dat iedereen gezellig en veilig het nieuwe jaar kon beginnen.

Het beeld van Hattem past overigens in dat van de Noord Veluwe in zijn geheel: een relatief rustige jaarwisseling. Hoe anders dan in grote steden elders in het land waar er helaas ook dit jaar weer agressie was tegenover hulpverleners. Ontoelaatbaar wat mij betreft.

En voor uw verdere statistieken: het aantal Hattemers bedraagt vandaag 12031. Dat zijn er 120 meer dan vorig jaar. Afgelopen 22 augustus mocht ik onze 12.000ste inwoner begroeten: de kleine Hugo Smaling. Na zijn geboorte groeide Hattem dus nog wat door. Die groei neemt niet weg dat we tot de kleinere gemeenten van Nederland behoren - we staan op de 44e plaats van onder van de 388 gemeenten - en dat we de zeilen behoorlijk moeten bijzetten om alle taken die we als gemeente hebben te kunnen volbrengen. En in dat opzicht vind ik het nu eens gepast een compliment te geven aan onze gemeenteambtenaren die zich vaak met hart en ziel voor Hattem inzetten.

Natuurlijk ook met vallen en opstaan: het blijft mensenwerk en dat is maar goed ook. Ook komend jaar werken we verder aan het verbeteren van onze dienstverlening. We hebben in 2016 de eerste ervaringen opgedaan met het werken op afspraak en dat beviel goed. Ik verwacht dat we dit jaar ook bij de balie van burgerzaken meer op afspraak gaan werken. Voor u kortere wachttijden aan de balie, voor de gemeentelijke organisatie een efficiëntere manier van werken. En natuurlijk: graag horen we van u waar u vindt dat het beter kan. Waar u vindt dat het goed gaat, horen we ook graag. En ……Ook in 2017 zoeken wij u weer op met onze keet.

Dames en heren,

Terecht ziet de rijksoverheid de gemeente als “eerste overheid”; dicht bij haar inwoners en daarom hevelt de rijksoverheid taken naar de gemeenten over.

Komend jaar staat ons ook weer een aantal stevige nieuwe taken te wachten: we werken bijvoorbeeld verder aan het verbeteren van onze werkzaamheden in het zogeheten sociale domein. Begin 2015 werden wij verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Na het inregelen van deze overdracht is het nu tijd voor de verdere doorontwikkeling: we gaan samen met partners en inwoners op zoek naar manieren om de uitvoering van deze taken te verbeteren. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om de nieuwe participatieraad hartelijk te bedanken voor zijn adviezen. Hun bijdrage is van grote waarde.

Ook is 2017 het jaar om ons voor te bereiden op de nieuwe omgevingswet. Met de Omgevingswet worden de regels voor ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger en wordt het bijvoorbeeld makkelijker om bouwprojecten te starten. Dat is niet alleen een kwestie van nieuwe regels, maar ook van een nieuwe cultuur, een compleet nieuwe manier van werken voor onze medewerkers.

Op beide terreinen, sociaal domein en omgevingswet, werken we intensief samen met andere gemeenten, maatschappelijke partners en inwoners. Dat maakt het soms moeilijker: iedereen werkt met andere systemen, heeft andere gewoonten en andere eisen. Maar samenwerken maakt het ook beter omdat je kennis kunt delen en samen de schouders er onder kunt zetten en zo werk kunt verdelen. Kortom, niet altijd gemakkelijk: wel beter.

En terecht dat de gemeente de plek is waar sociaal en ruimtelijk beleid samenkomen en elkaar kunnen versterken. In Hattem zien we daar mooie voorbeelden van. Ik noem er twee:

Het opknappen van de Molenbelt heeft een mooie impuls gegeven aan ons “museumkwartier” en het tweede voorbeeld ziet u om u heen: de expositie van de Beerninkgroep en van de cursisten Tekenen en Schilderen. Ik kwam vanochtend in het stadhuis om samen met de medewerkers en het college het nieuwe jaar in te luiden. De tentoonstelling hier in het stadhuis was een aangename manier van binnenkomen. Met name het albasten zwijn van Fokko Duinkerken trok mijn aandacht: een prachtig glad Veluws varkentje dat in iedere huiskamer mooi zou staan. Gelukkig heeft hij het kerstmaal overleefd! Maar zonder gekheid: de tentoonstellingen in het stadhuis zijn steeds weer een wisselende, stimulerende omgeving om tussen te werken. En deze tentoonstelling is ook weer meer dan de moeite waard om eens rustig te bekijken tijdens onze openingstijden.

Graag maak ik ook van deze gelegenheid gebruik om de Beerninkgroep hier in het zonnetje te zetten. Ieder jaar maken zij Hattem weer iets mooier: enkele jaren geleden de gevelstenen in monumentale panden – u kent ze vast wel- en vorig jaar de schitterende beeldhouwwerkjes aan de hoek Dijkpoort- Kleine Gracht. Om trots op te zijn!

En, voor mijzelf sprekend, in de loop van de jaren ben ik gaan inzien dat een samenleving die investeert in cultuur, sport en onderwijs zoveel rijker is dan waar dat niet gebeurt.

Kunst maakt het leven mooier en biedt schoonheid, ontspanning en plezier. Het laat ons op een andere wijze naar dingen om ons heen kijken. Prikkelt je verbeelding. Draagt bij aan welzijn, onderlinge binding en zingeving. Zo belangrijk in een wereld die lijkt te verkillen en te verharden.

Hattem is rijk aan cultuur ik hoef u dat niet uit te leggen. Onze raad en college zijn ook daarvan overtuigd en kunst en cultuur hebben, ondanks alle bezuinigingsronden nog steeds een stevige plek op de begroting. Maar er zijn zoveel meer initiatieven in Hattem die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken!

En daarom ben ik blij met het initiatief van een aantal betrokken Hattemers, dat leidde het per 1 januari nieuw opgerichte Cultureel Fonds Hattem."Er zijn bij dit bericht nog geen reacties geplaatst!

Klik hier om een reactie te plaatsen:

20-07-2018: Vlieg met een Drone bij de Bieb

Voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar heeft Bibliotheek Noord-Veluwe dit jaar een heuse Drone-cup georganiseerd. Kinderen krijgen de uitdagende opdracht om een creatief parcours te ontwerpen met spullen uit de bibliotheek. Ze gaan in groepjes hindernissen bouwen, die tijdens de drone race worden gebruikt. Hoe moet de hindernis eruit zien, kan de drone wel door de hindernis, waar moet de drone landen?

Lees verder >>

25-07-2018: Ga mee op trekvogelexcursie!

Wie mee op zoek wil naar casarca’s en andere trekvogels gaat op woensdag 25 juli mee op trekvogelexcursie langs De Hoenwaard, het Algemene Veen en de Wiessenbergse Kolk. Deze gebieden zijn het noordelijkst gelegen bezit van Geldersch Landschap & Kasteelen. Ze liggen ten oosten van Hattem in en op de rand van het IJsseldal.

Lees verder >>

25-07-2018: Kinderspeeldag Boerderijmuseum ’de Bovenstreek’

In en rond Boerderijmuseum ’de Bovenstreek’ aan de Bovenstraatweg in Oldebroek wordt woensdag 25 juli van 10.00 tot 15.30 uur een grote speeldag voor kinderen van zes tot twaalf jaar gehouden. De kosten zijn vijf euro (inclusief een waterijsje en ranja) voor de kinderen en twee euro voor de begeleider (ouderen met een museumkaart gratis).

Lees verder >>

Alle komende evenementen


Nieuw programma "Smaak" (Hans)
geen uitzending uit de Andreaskerk (Lambertus Hoogers)
spec voor alle HATTEMERS (E. van Riessen)
Verkiezingavond (R. Hofman)
Tentoonstelling Stadhuis Hattem (Beeldhouwersgilde Hattem e.o.)
Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
...