Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier

   19-10-2016 - Wapenveldse organisaties sturen brief naar Hattemer gemeenteraad over Apeldoorns Kanaal  

Een drietal organisaties uit Wapenveld heeft een brief gestuurd naar de gemeenteraad van Hattem. In deze brief roepen zij de gemeenteraad met klem op om het alternatief van beweegbare/bedienbare bruggen rond de ontwikkeling van het Apeldoorns Kanaal aan de orde te stellen.

Aan: gemeenteraad van Hattem

Van: Stichting Recreatie Wapenveld
Stichting Dorpsraad Wapenveld
Ondernemersvereniging Wapenveld

Betreft bevaarbaarheid Apeldoorns kanaal

Wapenveld, 18 oktober 2016


Geachte gemeenteraad van Hattem,

Op 30 juni hebt u van uw college een algemene raadinformatie (ARI) ontvangen met betrekking tot het Apeldoorns kanaal. Kernboodschap is dat het college geen extra gemeentelijke budget beschikbaar stelt voor het beweegbaar/bedienbaar maken van de bruggen voor grotere boten als de BM-klasse en historische binnenvaartschepen. De mededeling is ook dat wethouder Wolbert Meijer hierover eerst met de gemeenteraad van Heerde over wil spreken.

Als gezamenlijke Wapenveldse organisaties hebben wij over dit onderwerp een open brief gestuurd aan de gemeenteraad van Heerde, een afschrift is ook uw raad toegezonden. Uitkomst van de discussie in de Heerder gemeenteraad op 3 oktober is dat het beweegbaar maken van de bruggen voor genoemde categorieën als alternatief toch bekeken zal worden.

De positie van Hattem in het geheel van de kanaalplannen is belangrijk. Rond de uitbreiding van de jachthaven treffen we opmerkingen aan als 'Hattem waterpoort naar de Veluwe'. De Hoenwaardsebrug is voorzien van 'dubbel-rood', het sein dat de brug op dat moment niet bedienbaar is maar de brugwachter terug zal keren. Een signaal dat vele jaren is afgegeven. Ook in de beleidsnotitie 'Samenwerken aan 2025' wordt de belangrijke positie van de jachthaven nog eens onderschreven.

Voor het gedeelte van het Apeldoorns kanaal over Hattems grondgebied, staan enkele grote projecten op de rol. We noemen de renovatie door Rijkswaterstaat voor het deel vanaf de Ijsselmond tot het Bastion in 2017, het deel van het Bastion tot de Hezenbergersluis is overgedragen aan het Waterschap Vallei en Veluwe met de bijbehorende gelden voor renovatie, er wordt gewerkt aan dijkverbetering tussen het Kloosterbos in Wapenveld en het Bastion en het provinciale initiatief om te komen tot mee reuring is van start gegaan. Verder wordt in de Veluwe Agenda 1.0 de IJsselvallei inclusief het Apeldoorns kanaal als belangrijk onderdeel genoemd om uit te werken in de plannen voor de Recreatieve Hoofd Structuur.

Het is verheugend om te zien dat er draagvlak is door de van onderaf ontstane samenwerking tussen toeristische partners in Hattem, Wapenveld en Heerde. Die werpt haar vruchten af. We noemen het nu twee keer gehouden Devotiefestival en de deelname van ondernemers en medewerkers TIP's uit de genoemde plaatsen in de succesvolle IVN-cursus 'Gastheer van het Landschap' in het kader van de ontwikkelingsagenda Hattemer Poort. Vanuit deze groep worden ook gezamenlijke initiatieven ontplooit in het kader van de Internationale Hanzedagen 2017 en is het aanbieden van arrangementen onderwerp van overleg.

Daarbij trekken de Stichting Recreatie Wapenveld, Rond Uit Hattem, Wij zijn Heerde en de Waterrijke Veluwe gezamenlijk op in de aanstelling van een Gebiedsmakelaar. De laatste informatie is dat hierover begint 2017 nadere besluiten zijn te verwachten.

Kortom, aan de basis is een proces van samenwerking gaande. Wij willen u dan ook met klem verzoeken om het beweegbaar/bedienbaar maken van de bruggen, te bezien in de samenhang van deze samenwerking en het perspectief op lange termijn. De genoemde plusvariant in de ARI biedt voor de lange termijn een perspectief waarbij de haven van Hattem binnen de Recreatieve Hoofdstructuur van de Veluwe op 1, echt de functie van 'Waterpoort naar de Veluwe' krijgt!

Uiteraard gaan wij als Wapenveldse organisaties niet over de agenda van uw raad. Maar in het licht van de genoemde bovengenoemde samenwerking en het uiteindelijke toekomstperspectief, willen wij u met klem vragen om het alternatief van beweegbare/bedienbare bruggen in uw overwegingen rond de ontwikkeling van het Apeldoorns kanaal mee te nemen c.q. aan de orde te stellen.

Met vriendelijke groeten
Roel Docter, voorzitter Stichting Recreatie Wapenveld
Johan Horst, voorzitter stichting Dorprsraad Wapenveld
Bert van Rijssen, voorzitter Ondernemersvereniging WapenveldEr zijn bij dit bericht nog geen reacties geplaatst!

Klik hier om een reactie te plaatsen:

20-07-2018: Vlieg met een Drone bij de Bieb

Voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar heeft Bibliotheek Noord-Veluwe dit jaar een heuse Drone-cup georganiseerd. Kinderen krijgen de uitdagende opdracht om een creatief parcours te ontwerpen met spullen uit de bibliotheek. Ze gaan in groepjes hindernissen bouwen, die tijdens de drone race worden gebruikt. Hoe moet de hindernis eruit zien, kan de drone wel door de hindernis, waar moet de drone landen?

Lees verder >>

25-07-2018: Ga mee op trekvogelexcursie!

Wie mee op zoek wil naar casarca’s en andere trekvogels gaat op woensdag 25 juli mee op trekvogelexcursie langs De Hoenwaard, het Algemene Veen en de Wiessenbergse Kolk. Deze gebieden zijn het noordelijkst gelegen bezit van Geldersch Landschap & Kasteelen. Ze liggen ten oosten van Hattem in en op de rand van het IJsseldal.

Lees verder >>

25-07-2018: Kinderspeeldag Boerderijmuseum ’de Bovenstreek’

In en rond Boerderijmuseum ’de Bovenstreek’ aan de Bovenstraatweg in Oldebroek wordt woensdag 25 juli van 10.00 tot 15.30 uur een grote speeldag voor kinderen van zes tot twaalf jaar gehouden. De kosten zijn vijf euro (inclusief een waterijsje en ranja) voor de kinderen en twee euro voor de begeleider (ouderen met een museumkaart gratis).

Lees verder >>

Alle komende evenementen


Nieuw programma "Smaak" (Hans)
geen uitzending uit de Andreaskerk (Lambertus Hoogers)
spec voor alle HATTEMERS (E. van Riessen)
Verkiezingavond (R. Hofman)
Tentoonstelling Stadhuis Hattem (Beeldhouwersgilde Hattem e.o.)
Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
...