Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier

   19-10-2016 - Wil jij Hattem beter en mooier maken?  

De Participatieraad Hattem is op zoek naar enthousiaste en gedreven mensen, die hun kennis en/of ervaring in willen zetten voor een beter en mooier Hattem! Wil jij aan de slag als lid van de Participatieraad? De Participatieraad werkt vanuit de visie op het sociale domein, waaronder de visie op participatie. Dat houdt in dat iedere inwoner meedoet, ongeacht beperking, afkomst, leeftijd of inkomen. Belangrijke aandachtsgebieden zijn: zorg, welzijn, wonen, vervoer, werk, inkomen, participatie en leefbaarheid.

Wat doet de Participatieraad?
De Participatieraad adviseert het college van burgemeester en wethouders met de doelstelling zelfredzaamheid en participatie van de inwoners te bevorderen en de kwaliteit van gemeentelijk beleid te verbeteren. Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen in de Hattemer samenleving. De Participatieraad gaat met inwoners in gesprek over de effecten van de huidige regelingen en over hun ideeën met betrekking tot toekomstig beleid.

De Participatieraad pikt signalen op en weet wat er speelt. De Participatieraad vormt een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de inwoners van Hattem en bestaat uit vertegenwoordigers van: ouderen, jeugd, mantelzorgers, vrijwilligers, kerken, mensen met een beperking en leden die zich bezighouden met de thema’s wonen, vervoer en werk.

Wat wordt van je verwacht?
*Je bent een betrokken inwoner van Hattem en spreekt op persoonlijke titel.
*Je hebt affiniteit, kennis of ervaring met één of meer bovengenoemde aandachtsgebieden.
*Je bent in staat verbindingen te leggen tussen beleid en praktijk.
*Je bent verbonden met de Hattemer samenleving en hebt een relevant netwerk dat jou zoveel mogelijk betrekt bij jouw meningsvorming en advisering.
*Je bent een plezierige samenwerkingspartner en werkt vanuit een open houding.
*Je luistert goed, denkt constructief mee en respecteert de inbreng van anderen.
*Je draagt er actief aan bij dat de Participatieraad goed zichtbaar is. Dit doet je naast de openbare vergadering bijvoorbeeld via bijeenkomsten met inwoners en/of een klankbordgroep en met gebruik van verschillende communicatiekanalen, waaronder sociale media. Je stemt dit goed af binnen de Participatieraad.
*Je bent gewend digitaal te werken of bereid dit te gaan doen.
*Je woont in de gemeente Hattem en hebt geen strijdige belangen in relatie tot deelname aan de Participatieraad.

Wat levert het op?
Je geeft (kwetsbare) inwoners van Hattem een stem. Je draagt bij aan een betere kwaliteit van gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan, waardoor de zelfredzaamheid en participatie van Hattemers zichtbaar worden versterkt. De reguliere vergaderingen vinden éé keer per maand 's avonds plaats. Leden van de Participatieraad ontvangen een jaarlijkse vergoeding.

Solliciteer!
Geïnteresseerd? Dan ontvangt de gemeente graag een brief met de volgende informatie:
*Jouw motivatie om lid van de Participatieraad te worden.
*Met welke doelgroep(en) en aandachtsgebieden jij je verbonden voelt.
*Jouw ervaringen met deze doelgroep(en) en aandachtsgebieden.

Je kunt je brief tot 9 november sturen naar: Gemeente Hattem, ter attentie van mevrouw K. (Kathi) van den Belt, Postbus 93, 8050 AB Hattem.
Voor meer informatie kun je haar bellen (038) 443 16 16 of mailen belt@hattem.nlEr zijn bij dit bericht nog geen reacties geplaatst!

Klik hier om een reactie te plaatsen:


Klik hier.

22-03-2018: Banenmarkt Hattem, Heerde en Oldebroek

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) en UWV helpen mensen die op zoek zijn naar betaald werk graag bij het vinden van een passende baan. Daarom organiseren zij binnenkort de ‘Banenmarkt H2O’, waar zo’n 15 werkgevers en uitzendbureaus vanuit verschillende branches tientallen actuele vacatures zullen presenteren. De drie gemeenten en UWV zijn ook met eigen medewerkers aanwezig om CV’s te checken of om informatie over onder anderen opleidingsmogelijkheden te geven.

Lees verder >>

23-03-2018: Benefietconcert ´Als kanker je raakt´

Op vrijdag 23 maart wordt een benefietconcert gehouden, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de stichting ´Als kanker je raakt.´ Aan dit concert wordt medewerking verleend door Gospelkoor ‘Magnify’ en Kinderkoor ‘De Bromvlieg.’ Verteller en tevens medeoprichter van de stichting is ds. Arie van der Veer.

Lees verder >>

24-03-2018: RTV Hattem klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen

RTV Hattem gaat de komende weken veel aandacht besteden aan de gemeenteraadsverkiezingen. De aftrap was op zaterdag 10 februari. Op vijf opeenvolgende zaterdagen komt het radioprogramma ‘Hattem Actueel’ tussen 11.00 en 12.00 uur live vanuit de bibliotheek in mfc De Marke. Elke week staat een politieke partij centraal om vragen te beantwoorden over hun verkiezingsprogramma.

Lees verder >>

Alle komende evenementen


Tentoonstelling Stadhuis Hattem (Beeldhouwersgilde Hattem e.o.)
Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
Vrije plek EHBO-cursus start 21 mei (Maasen EHBO)
Radio en TV Hattem op Curacao werkt niet.. (Familie Van Den Berg)
Resultaat ZOA-collecte in Hattem (Jannie van Gelder-Boeve)
www.actief4weduwe.nl online (www.actief4weduwe.nl)
...