Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier   19-10-2016 - Wil jij Hattem beter en mooier maken?  

De Participatieraad Hattem is op zoek naar enthousiaste en gedreven mensen, die hun kennis en/of ervaring in willen zetten voor een beter en mooier Hattem! Wil jij aan de slag als lid van de Participatieraad? De Participatieraad werkt vanuit de visie op het sociale domein, waaronder de visie op participatie. Dat houdt in dat iedere inwoner meedoet, ongeacht beperking, afkomst, leeftijd of inkomen. Belangrijke aandachtsgebieden zijn: zorg, welzijn, wonen, vervoer, werk, inkomen, participatie en leefbaarheid.

Wat doet de Participatieraad?
De Participatieraad adviseert het college van burgemeester en wethouders met de doelstelling zelfredzaamheid en participatie van de inwoners te bevorderen en de kwaliteit van gemeentelijk beleid te verbeteren. Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen in de Hattemer samenleving. De Participatieraad gaat met inwoners in gesprek over de effecten van de huidige regelingen en over hun ideeën met betrekking tot toekomstig beleid.

De Participatieraad pikt signalen op en weet wat er speelt. De Participatieraad vormt een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de inwoners van Hattem en bestaat uit vertegenwoordigers van: ouderen, jeugd, mantelzorgers, vrijwilligers, kerken, mensen met een beperking en leden die zich bezighouden met de thema’s wonen, vervoer en werk.

Wat wordt van je verwacht?
*Je bent een betrokken inwoner van Hattem en spreekt op persoonlijke titel.
*Je hebt affiniteit, kennis of ervaring met één of meer bovengenoemde aandachtsgebieden.
*Je bent in staat verbindingen te leggen tussen beleid en praktijk.
*Je bent verbonden met de Hattemer samenleving en hebt een relevant netwerk dat jou zoveel mogelijk betrekt bij jouw meningsvorming en advisering.
*Je bent een plezierige samenwerkingspartner en werkt vanuit een open houding.
*Je luistert goed, denkt constructief mee en respecteert de inbreng van anderen.
*Je draagt er actief aan bij dat de Participatieraad goed zichtbaar is. Dit doet je naast de openbare vergadering bijvoorbeeld via bijeenkomsten met inwoners en/of een klankbordgroep en met gebruik van verschillende communicatiekanalen, waaronder sociale media. Je stemt dit goed af binnen de Participatieraad.
*Je bent gewend digitaal te werken of bereid dit te gaan doen.
*Je woont in de gemeente Hattem en hebt geen strijdige belangen in relatie tot deelname aan de Participatieraad.

Wat levert het op?
Je geeft (kwetsbare) inwoners van Hattem een stem. Je draagt bij aan een betere kwaliteit van gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan, waardoor de zelfredzaamheid en participatie van Hattemers zichtbaar worden versterkt. De reguliere vergaderingen vinden éé keer per maand 's avonds plaats. Leden van de Participatieraad ontvangen een jaarlijkse vergoeding.

Solliciteer!
Geïnteresseerd? Dan ontvangt de gemeente graag een brief met de volgende informatie:
*Jouw motivatie om lid van de Participatieraad te worden.
*Met welke doelgroep(en) en aandachtsgebieden jij je verbonden voelt.
*Jouw ervaringen met deze doelgroep(en) en aandachtsgebieden.

Je kunt je brief tot 9 november sturen naar: Gemeente Hattem, ter attentie van mevrouw K. (Kathi) van den Belt, Postbus 93, 8050 AB Hattem.
Voor meer informatie kun je haar bellen (038) 443 16 16 of mailen belt@hattem.nlEr zijn bij dit bericht nog geen reacties geplaatst!

Klik hier om een reactie te plaatsen:


Klik hier.

24-06-2018: Het Algemene Veen: verborgen Veluwse schat naast de uiterwaarden

Op zondag 24 juni organiseert IVN Zwolle en omgeving een excursie van 1,5 tot 2 uur in het Algemene Veen. De wandeling is onder leiding van natuurgidsen en start om 14.00 uur bij de Begraafplaats aan de Kerkhofdijk. Het Algemene Veen ligt op een oeroude zandheuvel van 13 ha. In dit bijzondere gebied zijn een stukje bos, heide met 100-jarige jeneverbesstruiken en een kolkje te vinden.

Lees verder >>

24-06-2018: Openluchtdienst op de Hezenberg

Zondag 24 juni wordt er een openluchtdienst gehouden op het landgoed de Hezenberg. Een inspirerende dienst in een prachtige omgeving, met zicht op de IJssel, georganiseerd door de Protestantse Wijkgemeente. Een dienst rond de langste dag en de kortste nacht: het begin van de zomer.

Lees verder >>

27-06-2018: Groene speelruimte in Assenrade klaar voor officiële opening

In de afgelopen periode is tussen de straten Hanze en Stralsund een natuurlijk speelgebied aangelegd. Op de locatie, die de vorm van een driehoek heeft, worden jong en oud uitgedaagd om te spelen en te ontspannen. Wethouder Carla Broekhuis-Bonte is woensdag 27 juni om 15.30 uur aanwezig om de locatie officieel te openen.

Lees verder >>

Alle komende evenementen


geen uitzending uit de Andreaskerk (Lambertus Hoogers)
spec voor alle HATTEMERS (E. van Riessen)
Verkiezingavond (R. Hofman)
Tentoonstelling Stadhuis Hattem (Beeldhouwersgilde Hattem e.o.)
Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
Vrije plek EHBO-cursus start 21 mei (Maasen EHBO)
...