Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier

   23-09-2016 - Samenwerkingsovereenkomst project Hattemerpoort ondertekend  

De komende jaren komt er meer ruimte voor de natuur in het landelijk gebied tussen Hattem en Wapenveld. Onder meer wordt 120 ha agrarische grond omgezet naar natuur, beheerd door de boeren zelf. Ook het toerisme krijgt een impuls. Zo wordt er een fietspad aangelegd in de Hoenwaard. Acht organisaties en overheden hebben hiertoe in Wapenveld hun handtekening gezet onder de Samenwerkings­overeenkomst Hattemerpoort.

De plannen zullen worden uitgevoerd onder regie van de Gelderse Natuur en Milieufederatie. De andere betrokken partijen zijn de gemeenten Hattem en Heerde, Geldersch Landschap & Kasteelen, Rijkswaterstaat, LTO Noord, Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Gelderland en de GNMF.

Wethouder Doret Tigchelaar ziet kansen in de overeenkomst: ‘Bij Hattem gaat de IJsselvallei, nat en laag, over in de Veluwe, hoger en droger. Dat maakt dat het landschap en de flora en fauna in dit gebied bijzonder. Die natuur moeten we waar nodig herstellen, ontwikkelen en de ruimte geven, maar we genieten ook graag van de schoonheid die dit landschap ons biedt. De mogelijkheden voor wandelen en fietsen zijn fantastisch en zijn goed te combineren met een bezoek aan de Hanzesteden in de buurt. Deze overeenkomst is daarom niet alleen een impuls voor onze natuur, maar ook voor onze economie

Doelen
In de uiterwaarden langs de IJssel komt een natuurlijker beheer en ontwikkeling van nieuwe natuur. Ook komt er een recreatief fietspad in de Hoenwaard als verbindende schakel tussen twee wegen. Bij Hattem wordt gestreefd naar het autoluw maken van de Kanaaldijk ten gunste van overstekende dieren. Bij het Apeldoorns Kanaal, ter hoogte van het voormalige BPF-terrein, komt voor dieren een plaats waar ze gemakkelijk het water uit kunnen. Op landgoed Petrea wordt de biodiversiteit versterkt en bij de Gelderkamp wordt het particulier natuurbeheer bevorderd. Ten slotte wordt gekeken naar mogelijke herontwikkeling van de kampeer/recreatie­terreinen Kromholt en Ennerveld.

Gesprekken
Als gebiedsregisseur heeft de GNMF in de afgelopen twee jaar de wensen en mogelijkheden van agrarische bedrijven en bewoners in het gebied grondig geïnventariseerd. Ook zijn door scholieren en recreatieondernemers veel ideeën aangedragen. Daardoor is een breed draagvlak voor de genoemde opgaven ontstaan.Er zijn bij dit bericht nog geen reacties geplaatst!

Klik hier om een reactie te plaatsen:

21-07-2018: Weer in Hattem

25-07-2018: Ga mee op trekvogelexcursie!

Wie mee op zoek wil naar casarca’s en andere trekvogels gaat op woensdag 25 juli mee op trekvogelexcursie langs De Hoenwaard, het Algemene Veen en de Wiessenbergse Kolk. Deze gebieden zijn het noordelijkst gelegen bezit van Geldersch Landschap & Kasteelen. Ze liggen ten oosten van Hattem in en op de rand van het IJsseldal.

Lees verder >>

25-07-2018: Kinderspeeldag Boerderijmuseum ’de Bovenstreek’

In en rond Boerderijmuseum ’de Bovenstreek’ aan de Bovenstraatweg in Oldebroek wordt woensdag 25 juli van 10.00 tot 15.30 uur een grote speeldag voor kinderen van zes tot twaalf jaar gehouden. De kosten zijn vijf euro (inclusief een waterijsje en ranja) voor de kinderen en twee euro voor de begeleider (ouderen met een museumkaart gratis).

Lees verder >>

Alle komende evenementen


Nieuw programma "Smaak" (Hans)
geen uitzending uit de Andreaskerk (Lambertus Hoogers)
spec voor alle HATTEMERS (E. van Riessen)
Verkiezingavond (R. Hofman)
Tentoonstelling Stadhuis Hattem (Beeldhouwersgilde Hattem e.o.)
Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
...