Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier

   14-09-2016 - Hattem zet in op voorkomen van uitkeringsfraude  

De gemeenteraad van Hattem heeft een nieuw beleidsplan voor handhaven op het gebied van 'werk en inkomen' vastgesteld. In de komende vier jaar ligt de nadruk meer op het voorkomen van bewuste en onbewuste fraude.

Doel is om inwoners meer bewust te maken van de regels rondom uitkeringen door betere communicatie en dienstverlening.

Uit onderzoek komt naar voren dat de meeste fraudegevallen voortkomen uit passiviteit van ontvangers van een uitkering. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een wijziging in de woonsituatie gevolgen heeft voor het recht op of de hoogte van de uitkering. Als de wijziging niet tijdig word gemeld, zal er onterecht te veel worden uitgekeerd. Dit heeft nare gevolgen, zoals een terugvordering en mogelijk een boete. Vaak zijn inwoners daar onvoldoende van op de hoogte.

Wethouder Doret Tigchelaar ziet in betere communicatie en dienstverlening een oplossing: ‘Het blijkt dat veel mensen de fout in gaan door gebrek aan kennis, of doordat ze zich niet voldoende realiseren welke gevolgen wijzigingen in hun situatie kunnen hebben voor hun uitkering. We willen hier in contacten met inwoners meer nadruk op te leggen en denken zo deze onbewuste fraude te kunnen voorkomen. Naast deze nadruk op preventie wordt er uiteraard ook aandacht besteed aan het opsporen van bewuste fraude. Dit gebeurt door controle op maat en sancties op maat. We willen fraude snel opsporen en laten zien dat misbruik niet loont.’

Wet Taaleis
Wanneer een inwoner geen werk heeft en een uitkering aanvraagt, verwacht de overheid dat deze persoon er alles aan doet om werk te vinden. Het lezen, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal is daarbij belangrijk. Op basis van de Wet Taaleis is een uitkeringsgerechtigde verplicht om te laten zien dat hij of zij de Nederlandse taal voldoende beheerst. Dat kan bijvoorbeeld door aan te tonen dat hij acht jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd, het inburgeringsexamen heeft behaald of door een ander document te overhandigen waaruit dit blijkt. Inwoners die dit niet kunnen aantonen, moeten een taaltoets doen. Een inwoner die dit weigert of geen moeite doet om de Nederlandse taal beter te beheersen, mag gekort worden op de uitkering.

Spelregels uitkeringEr zijn bij dit bericht nog geen reacties geplaatst!

Klik hier om een reactie te plaatsen:

17-07-2018: Weer in Hattem

20-07-2018: Vlieg met een Drone bij de Bieb

Voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar heeft Bibliotheek Noord-Veluwe dit jaar een heuse Drone-cup georganiseerd. Kinderen krijgen de uitdagende opdracht om een creatief parcours te ontwerpen met spullen uit de bibliotheek. Ze gaan in groepjes hindernissen bouwen, die tijdens de drone race worden gebruikt. Hoe moet de hindernis eruit zien, kan de drone wel door de hindernis, waar moet de drone landen?

Lees verder >>

25-07-2018: Ga mee op trekvogelexcursie!

Wie mee op zoek wil naar casarca’s en andere trekvogels gaat op woensdag 25 juli mee op trekvogelexcursie langs De Hoenwaard, het Algemene Veen en de Wiessenbergse Kolk. Deze gebieden zijn het noordelijkst gelegen bezit van Geldersch Landschap & Kasteelen. Ze liggen ten oosten van Hattem in en op de rand van het IJsseldal.

Lees verder >>

Alle komende evenementen


Nieuw programma "Smaak" (Hans)
geen uitzending uit de Andreaskerk (Lambertus Hoogers)
spec voor alle HATTEMERS (E. van Riessen)
Verkiezingavond (R. Hofman)
Tentoonstelling Stadhuis Hattem (Beeldhouwersgilde Hattem e.o.)
Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
...