Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier   01-08-2016 - D66: 'De gemeenteraad en het college'  

In de raadsvergadering van 11 juli werd de kadernota voor de begroting van 2017 en de volgende jaren behandeld. Een kadernota geeft de contouren weer waarop het college van burgemeester en wethouders de begrotingen voor de komende jaren baseert.

De nota gaf het beeld dat -volgens het college- de komende jaren inclusief het jaar 2016, zo'n 3,5 miljoen extra moest worden uitgegeven om de organisatie van het stadhuis op peil te houden en om adequaat mee te lopen in de wijzigingen in wetgeving.

Deze kostenpost, die voornamelijk bestaat uit ambtelijke uren, kan niet betaald worden uit de lopende inkomsten. Het voorstel van het college was om daartoe de OZB met 5% te verhogen en de rest (2,4 miljoen) te financieren uit reserves, zeg maar de spaarpot van de gemeente. Deze opzet ging de fractie van D66 veel te ver en werd actie genomen om, samen met de coalitiepartijen CDA en VVD, hier paal en perk aan te stellen.

Het college had aanvankelijk een duidelijk andere mening en hield vast aan haar concept. Ook de oppositiepartijen sloten zich bij de mening van de coalitiepartijen aan en accepteerde het college uiteindelijk de raadsbrede wens om de kadernota in beraad te houden. Afgesproken werd de kadernota formeel "ter kennis te nemen" met de opdracht aan het college om samen met de raad een begroting voor 2017 voor te bereiden, met de uitgangspunten, die de coalitiepartijen stelden in hun toelichting op de kadernota.

D66, de partij die haar verkiezingsbelofte om gezonde financiën en transparantie naar de inwoners gestand wil doen, is verheugd dat deze beslissing door alle fracties wordt ondersteund. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel om in november tot een verantwoorde begroting voor 2017 te komen.

De 11e juli was een pittig politiek avondje, want ook de Havo maakte zich op die avond nog eens sterk om het college te overtuigen van hun verzoek de afsluiting van de Markt te wijzigen. Voorgesteld werd om altijd (dus ook tijdens de dagelijkse afsluiting van 12.00 tot 17.00 uur) de weg vanuit de Koestraat over de Markt voor de kerk langs en de Kerkhofstraat via eenrichtingsverkeer open te laten. Daardoor kan alle verkeer op eenvoudige en duidelijke wijze in- en uitrijden en parkeren en worden verkeersproblemen (b.v. bij het Bakkerijmuseum) voorkomen. Winkeliers blijven daarmee ook beter bereikbaar. Deze verkeerssituatie is altijd de wens geweest van D66 en de fractie steunt dit initiatief dan ook van harte.

Echter, het college blijft vasthouden aan de oplossing om in de Kerkhofstraat (vanaf de Ridderstraat) tweerichtings- verkeer toe te staan. Niet bepaald een veilige en verantwoorde oplossing. De weg is veel te smal voor twee voertuigen en levert ook gevaar op bij overstekende bezoekers, onder andere bij het Bakkerijmuseum. Alle fracties hebben nog eens druk uitgeoefend richting het college via interne kanalen, doch zonder resultaat.

In september is er pas via de lopende bezwaarprocedure een uitspraak te verwachten, maar dan is het seizoen voorbij. D66 betreurt deze houding van het college. Zij negeert de geluiden uit de samenleving, zelfs via de gekozen volksvertegenwoordigers.

Tot slot van de avond nog als uitsmijter de terrasafscheiding op de Markt, waar één uitbater dit wel wordt toegestaan en de anderen niet. Geen gelijke monniken met gelijke kappen, is het motto van het college. De burgemeester verkiest cultuur boven economie, dat wil zeggen; de historische uitstraling gaat voor de verdiensten van de ondernemers, waarbij ook het comfort van de bezoekers in de stad genegeerd wordt. D66 vindt het niet kunnen dat het college zo ver van haar inwoners en bezoekers af staat met deze maatregelen en zal zich blijven inzetten het welzijn van de burger te dienen,waar dat maar mogelijk is.

Naast de geschetste problematiek zijn de recente ontwikkelingen over RTV Hattem, de problematiek van de drempels in de Hogenkamp en de ouderenzorg (Hof van Blom) blijft het raadswerk een uitdaging voor D66 om haar kiezers in het stadhuis gehoord te laten worden.

@Fractie D66

Raadsvergadering 11 juliEr zijn bij dit bericht nog geen reacties geplaatst!

Klik hier om een reactie te plaatsen:

24-01-2018: Erve IJzerman presenteert toekomstplannen

De stichting Erve Ijzerman gaat op woensdag 24 januari haar plannen presenteren voor de openstelling van het complex aan de Kanaaldijk 63 in Wapenveld, begin mei. De bijeenkomst is ook gericht op de werving van vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden om deze openstelling mogelijk te maken.

Lees verder >>

24-01-2018: Bieb Noord-Veluwe en de Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen zijn dit jaar van woensdag 24 januari tot zaterdag 3 februari. Daarbij staat het prentenboek 'Ssst! De tijger slaapt' van Britta Teckentrup centraal. Naast dit boek zijn 9 andere prentenboeken gekozen die samen de Prentenboeken Top Tien 2018 vormen.

Lees verder >>

24-01-2018: Regio Zwolle reist af naar Den Haag om Tweede Kamer te informeren

Als één van de sterkste en meest dynamische groeiregio’s van Nederland biedt Regio Zwolle op alle fronten de ruimte om te groeien. Regio Zwolle heeft de ideale infrastructuur voor een duurzame groei dankzij de uitstekende logistieke positie, sterke topsectoren en het excellente onderwijs en innovatienetwerk.

Lees verder >>

Alle komende evenementen


Tentoonstelling Stadhuis Hattem (Beeldhouwersgilde Hattem e.o.)
Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
Vrije plek EHBO-cursus start 21 mei (Maasen EHBO)
Radio en TV Hattem op Curacao werkt niet.. (Familie Van Den Berg)
Resultaat ZOA-collecte in Hattem (Jannie van Gelder-Boeve)
www.actief4weduwe.nl online (www.actief4weduwe.nl)
...