Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier

   01-08-2016 - D66: 'De gemeenteraad en het college'  

In de raadsvergadering van 11 juli werd de kadernota voor de begroting van 2017 en de volgende jaren behandeld. Een kadernota geeft de contouren weer waarop het college van burgemeester en wethouders de begrotingen voor de komende jaren baseert.

De nota gaf het beeld dat -volgens het college- de komende jaren inclusief het jaar 2016, zo'n 3,5 miljoen extra moest worden uitgegeven om de organisatie van het stadhuis op peil te houden en om adequaat mee te lopen in de wijzigingen in wetgeving.

Deze kostenpost, die voornamelijk bestaat uit ambtelijke uren, kan niet betaald worden uit de lopende inkomsten. Het voorstel van het college was om daartoe de OZB met 5% te verhogen en de rest (2,4 miljoen) te financieren uit reserves, zeg maar de spaarpot van de gemeente. Deze opzet ging de fractie van D66 veel te ver en werd actie genomen om, samen met de coalitiepartijen CDA en VVD, hier paal en perk aan te stellen.

Het college had aanvankelijk een duidelijk andere mening en hield vast aan haar concept. Ook de oppositiepartijen sloten zich bij de mening van de coalitiepartijen aan en accepteerde het college uiteindelijk de raadsbrede wens om de kadernota in beraad te houden. Afgesproken werd de kadernota formeel "ter kennis te nemen" met de opdracht aan het college om samen met de raad een begroting voor 2017 voor te bereiden, met de uitgangspunten, die de coalitiepartijen stelden in hun toelichting op de kadernota.

D66, de partij die haar verkiezingsbelofte om gezonde financiën en transparantie naar de inwoners gestand wil doen, is verheugd dat deze beslissing door alle fracties wordt ondersteund. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel om in november tot een verantwoorde begroting voor 2017 te komen.

De 11e juli was een pittig politiek avondje, want ook de Havo maakte zich op die avond nog eens sterk om het college te overtuigen van hun verzoek de afsluiting van de Markt te wijzigen. Voorgesteld werd om altijd (dus ook tijdens de dagelijkse afsluiting van 12.00 tot 17.00 uur) de weg vanuit de Koestraat over de Markt voor de kerk langs en de Kerkhofstraat via eenrichtingsverkeer open te laten. Daardoor kan alle verkeer op eenvoudige en duidelijke wijze in- en uitrijden en parkeren en worden verkeersproblemen (b.v. bij het Bakkerijmuseum) voorkomen. Winkeliers blijven daarmee ook beter bereikbaar. Deze verkeerssituatie is altijd de wens geweest van D66 en de fractie steunt dit initiatief dan ook van harte.

Echter, het college blijft vasthouden aan de oplossing om in de Kerkhofstraat (vanaf de Ridderstraat) tweerichtings- verkeer toe te staan. Niet bepaald een veilige en verantwoorde oplossing. De weg is veel te smal voor twee voertuigen en levert ook gevaar op bij overstekende bezoekers, onder andere bij het Bakkerijmuseum. Alle fracties hebben nog eens druk uitgeoefend richting het college via interne kanalen, doch zonder resultaat.

In september is er pas via de lopende bezwaarprocedure een uitspraak te verwachten, maar dan is het seizoen voorbij. D66 betreurt deze houding van het college. Zij negeert de geluiden uit de samenleving, zelfs via de gekozen volksvertegenwoordigers.

Tot slot van de avond nog als uitsmijter de terrasafscheiding op de Markt, waar één uitbater dit wel wordt toegestaan en de anderen niet. Geen gelijke monniken met gelijke kappen, is het motto van het college. De burgemeester verkiest cultuur boven economie, dat wil zeggen; de historische uitstraling gaat voor de verdiensten van de ondernemers, waarbij ook het comfort van de bezoekers in de stad genegeerd wordt. D66 vindt het niet kunnen dat het college zo ver van haar inwoners en bezoekers af staat met deze maatregelen en zal zich blijven inzetten het welzijn van de burger te dienen,waar dat maar mogelijk is.

Naast de geschetste problematiek zijn de recente ontwikkelingen over RTV Hattem, de problematiek van de drempels in de Hogenkamp en de ouderenzorg (Hof van Blom) blijft het raadswerk een uitdaging voor D66 om haar kiezers in het stadhuis gehoord te laten worden.

@Fractie D66

Raadsvergadering 11 juliEr zijn bij dit bericht nog geen reacties geplaatst!

Klik hier om een reactie te plaatsen:

19-07-2018: Weer in Hattem

20-07-2018: Vlieg met een Drone bij de Bieb

Voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar heeft Bibliotheek Noord-Veluwe dit jaar een heuse Drone-cup georganiseerd. Kinderen krijgen de uitdagende opdracht om een creatief parcours te ontwerpen met spullen uit de bibliotheek. Ze gaan in groepjes hindernissen bouwen, die tijdens de drone race worden gebruikt. Hoe moet de hindernis eruit zien, kan de drone wel door de hindernis, waar moet de drone landen?

Lees verder >>

25-07-2018: Ga mee op trekvogelexcursie!

Wie mee op zoek wil naar casarca’s en andere trekvogels gaat op woensdag 25 juli mee op trekvogelexcursie langs De Hoenwaard, het Algemene Veen en de Wiessenbergse Kolk. Deze gebieden zijn het noordelijkst gelegen bezit van Geldersch Landschap & Kasteelen. Ze liggen ten oosten van Hattem in en op de rand van het IJsseldal.

Lees verder >>

Alle komende evenementen


Nieuw programma "Smaak" (Hans)
geen uitzending uit de Andreaskerk (Lambertus Hoogers)
spec voor alle HATTEMERS (E. van Riessen)
Verkiezingavond (R. Hofman)
Tentoonstelling Stadhuis Hattem (Beeldhouwersgilde Hattem e.o.)
Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
...