Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier   13-07-2016 - Gemeenteraad unaniem achter initiatief PvdA  

In de raadsvergadering van maandagavond heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een initiatief van de PvdA ten aanzien van de locatie Hof van Blom. Met de PvdA aan het roer heeft de hele gemeenteraad het College van Burgemeester en Wethouders opgedragen zich in te spannen voor de realisering van de woonzorgzone met verpleegplekken. Ook heeft zij het College gevraagd vastberadenheid uit te stralen.

De bijbehorende motie is een mooi gezamenlijk gebaar om te bewerkstelligen dat er alles aan wordt gedaan om op het nu braak liggende terrein van de Hof van Blom, een woonzorgzone gerealiseerd te krijgen. Er is geen wetenschappelijk onderzoek voor nodig om in te kunnen schatten dat het aantal zware verpleegzorgplekken met behandeling, vanwege de toename van dementie niet zal afnemen.

Er is al een tekort aan zware verpleeghuisplekken met behandeling en de vraag naar deze zware vorm van zorg blijft zeker tot 2030 stijgen. Dit is een groep mensen die niet meer thuis kan wonen en behoefte heeft aan een beschermde woonomgeving in de buurt van vrienden en familie.

Daarnaast zal ook tot zeker 2035 in Hattem meer ouderenhuisvesting, dan gemiddeld in Nederland, nodig zijn omdat de vergrijzing in Hattem ook een sterker stijgende lijn laat zien dan elders.

De motie geeft klip en klaar aan wat er op korte termijn van het College van Burgemeester en Wethouders wordt verwacht:
* Alles in het werk stellen om de huidige locatie te behouden voor de woonzorgzone.
* In gesprek te gaan met het Zorgkantoor om de toekomstige zorgbehoefte boven tafel te krijgen
* Dat zij in gesprek gaat met de Vrienden van de Hof van Blom, de huisartsen, Triada, de Bibliotheek en overige partners om de woonzorgzone te ontwikkelen.

___________________________________________________________________________

Agendapunt 8; Kadernota; programma 2; Wonen en zorg en uitvoering Woonvisie.

Motie; vervolgstappen en nadere invulling zorgcentrum, locatie Hof van Blom

De raad van de gemeente Hattem in vergadering bijeen d.d. 11 juli 2016

Overwegende dat,
*Driezorg afziet van de vervangende nieuwbouw/renovatie van het woonzorgcentrum Hof van Blom en dat als gevolg daarvan de locatie Hof van Blom “te koop” komt;
*onduidelijk is onder welke voorwaarden de grond en evt. resterende opstal verkocht wordt en welke eventuele gegadigden daarvoor zijn;
*het nu volstrekt onduidelijk is wat hiervan de gevolgen zijn voor de zorg aan kwetsbare ouderen in Hattem;
*in het collegeprogramma 2014-2018 “Samen bouwen aan de toekomst van Hattem” met betrekking tot zorg het volgende is opgenomen/afgesproken:
*de behoefte aan zorg stijgt de komende jaren onder andere door de vergrijzing;
*keuzevrijheid in de zorg blijft belangrijk, zoals identiteitsgebonden zorg en inzet van maatwerk;
*we stimuleren de ontwikkeling van twee woonzorgzones in Hattem, waar meer ruimte is voor mensen met een zorgvraag;
*in de op 16 november 2015 vastgestelde “Woonvisie Hattem” het volgende is opgenomen en vastgelegd:
*voor meer zorgbehoefte intramurale plaatsen nodig zijn, zo’n 20 extra naast het huidige aanbod in Bongerd en Hof van Blom;
*bij intramurale zorg gaat het om beschermd wonen met intensieve dementiezorg en intensieve verzorging en verpleging;
*de ontwikkeling van de huidige locatie dringend gewenst en noodzakelijk is en er geen acties met onomkeerbare gevolgen gaan plaats vinden.

Draagt het college op,
*alles in het werk te stellen de huidige locatie te behouden voor het realiseren van een
zorg/woon functie afgestemd op de te inventariseren toekomstige zorgbehoefte;
*daartoe in gesprek te gaan met het Zorgkantoor en lokale en regionale aanbieders om de vraag naar zware zorg met behandeling duidelijk te krijgen;
*de bestemming van de huidige locatie Hof van Blom niet te wijzigen, of anders daartoe een voorstel aan de raad voor te leggen;
*met de “Vrienden van de Hof van Blom”, huisartsen, Triada en overige partners te komen tot uitvoering van het bestaande beleid en de visie van de Gemeente Hattem, te weten het realiseren van twee woonzorgzones.
En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA-fractie:
Carla Broekhuis,
Wieneke van Regteren.
Namens de VVD-fractie:
Rein van der Sleen.
Namens de D66-fractie:
Erik Kort.
Namens de ChristenUnie-fractie:
Gert Kers.
Namens de CDA-fractie:
Teun Juk.


Uitzending gemist of terugluisteren?Er zijn bij dit bericht nog geen reacties geplaatst!

Klik hier om een reactie te plaatsen:


Klik hier.

23-06-2018: Het 3e IJsseldelta Marina Waterpolotoernooi

De datum voor de derde editie van het IJsseldelta Marina Waterpolotoernooi is bekend. Dit jaar strijden de deelnemende waterpoloteams op zaterdag 23 juni tegen elkaar in de jachthaven van Hattem om de felbegeerde beker.

Lees verder >>

23-06-2018: Jachthaven Hattem vormt decor waterpolotoernooi

Aan de derde editie van het IJsseldelta Marina waterpolotoernooi doen verschillende heren, dames en veteranenteams deel.

Lees verder >>

23-06-2018: Voetballers van Hatto-Heim gaan zwerfafval opruimen

De leden van Hatto-Heim doen jaarlijks een maatschappelijke activiteit. Zaterdag 23 juni gaan de voetballers van JO13 en JO15 zwerfafval opruimen in Hattem. Wethouder Auke Schipper zal hen daarbij helpen.

Lees verder >>

Alle komende evenementen


geen uitzending uit de Andreaskerk (Lambertus Hoogers)
spec voor alle HATTEMERS (E. van Riessen)
Verkiezingavond (R. Hofman)
Tentoonstelling Stadhuis Hattem (Beeldhouwersgilde Hattem e.o.)
Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
Vrije plek EHBO-cursus start 21 mei (Maasen EHBO)
...