Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier   31-05-2016 - De Marke zoekt leden Raad van Toezicht  

In De Marke zijn de faciliteiten van een multifunctioneel centrum en een overdekt zwembad gezamenlijk ondergebracht. De exploitatie van het multifunctioneel centrum en van het zwembad wordt momenteel aangestuurd vanuit twee afzonderlijke stichtingen. Op dit moment wordt een bestuurlijke samensmelting voorbereid, waarbij deze beide stichtingen worden samengevoegd.

Voor de directe aansturing is een directeur-bestuurder verantwoordelijk die sinds 1 februari in functie is. Het bestuur van de beide stichtingen is op dit moment in handen van interim-bestuurders. Met het samengaan van deze stichtingen ontstaat het moment om een nieuwe Raad van Toezicht te formeren. Deze zal bestaan uit tenminste 3 leden.

De rol van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht stelt het beleid vast en waakt over het integrale belang van de organisatie en zijn werkomgeving zoals dit door de directeur wordt uitgedragen. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dit toezicht heeft betrekking op de organisatie als geheel en de geformuleerde doelstellingen. Leden van de RvT worden geselecteerd op basis van competenties.

De Raad van Toezicht vervult vanuit de verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven in de statuten, een belangrijke rol in de goedkeuring van strategische plannen en toetsing van de (financiële) verantwoording van de beleidsuitvoering aan de gestelde doelen. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht een belangrijke rol als klankbord en adviseur voor de directeur-bestuurder.

De informatieverstrekking aan de Raad van Toezicht beperkt zich niet alleen tot de mate waarin de doelen zijn bereikt, maar gaat ook over de wijze waarop die doelen zijn bereikt. De concretisering hiervan is de beleidscyclus waarvoor jaarplan, begroting, kwartaalrapportages, jaarrekening en jaarverslag de belangrijkste instrumenten zijn.

Wat vragen wij?
De leden van de Raad van Toezicht beschikken over affiniteit met de Hattemse gemeenschap in zijn algemeenheid. Daarnaast hebben de leden van de raad uiteenlopende achtergronden en hebben zij ervaring op diverse kennisgebieden. Voorbeelden van deze kennisgebieden kunnen zijn: HRM-, financiële (bedrijfskundig/financieel economisch), juridische en bestuurlijke kennis en achtergronden binnen diverse privaat-/publieke sectoren. Daarnaast is aantoonbare ervaring in sport, cultuur en welzijn wenselijk. De raad komt zes keer per jaar bijeen en stelt uit haar midden een voorzitter aan. Het gaat om een onbezoldigde functie.

Reageren
Inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij de heer H.A.M. de Gucht, interim-bestuurslid MFC De Marke, tel. 06-2218 6776) of per e-mail honny@deguchtadvies.nl. Reageren kan tot en met 15 juni door een schriftelijke motivatie onder vermelding van “werving nieuwe raad van toezicht” te sturen naar MFC De Marke, Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem of per e-mailhonny@deguchtadvies.nl. Gesprekken vinden plaats op een avond in de week van 22 juni.Er zijn bij dit bericht nog geen reacties geplaatst!

Klik hier om een reactie te plaatsen:

24-01-2018: Erve IJzerman presenteert toekomstplannen

De stichting Erve Ijzerman gaat op woensdag 24 januari haar plannen presenteren voor de openstelling van het complex aan de Kanaaldijk 63 in Wapenveld, begin mei. De bijeenkomst is ook gericht op de werving van vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden om deze openstelling mogelijk te maken.

Lees verder >>

24-01-2018: Bieb Noord-Veluwe en de Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen zijn dit jaar van woensdag 24 januari tot zaterdag 3 februari. Daarbij staat het prentenboek 'Ssst! De tijger slaapt' van Britta Teckentrup centraal. Naast dit boek zijn 9 andere prentenboeken gekozen die samen de Prentenboeken Top Tien 2018 vormen.

Lees verder >>

24-01-2018: Regio Zwolle reist af naar Den Haag om Tweede Kamer te informeren

Als één van de sterkste en meest dynamische groeiregio’s van Nederland biedt Regio Zwolle op alle fronten de ruimte om te groeien. Regio Zwolle heeft de ideale infrastructuur voor een duurzame groei dankzij de uitstekende logistieke positie, sterke topsectoren en het excellente onderwijs en innovatienetwerk.

Lees verder >>

Alle komende evenementen


Tentoonstelling Stadhuis Hattem (Beeldhouwersgilde Hattem e.o.)
Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
Vrije plek EHBO-cursus start 21 mei (Maasen EHBO)
Radio en TV Hattem op Curacao werkt niet.. (Familie Van Den Berg)
Resultaat ZOA-collecte in Hattem (Jannie van Gelder-Boeve)
www.actief4weduwe.nl online (www.actief4weduwe.nl)
...