Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier

   31-05-2016 - De Marke zoekt leden Raad van Toezicht  

In De Marke zijn de faciliteiten van een multifunctioneel centrum en een overdekt zwembad gezamenlijk ondergebracht. De exploitatie van het multifunctioneel centrum en van het zwembad wordt momenteel aangestuurd vanuit twee afzonderlijke stichtingen. Op dit moment wordt een bestuurlijke samensmelting voorbereid, waarbij deze beide stichtingen worden samengevoegd.

Voor de directe aansturing is een directeur-bestuurder verantwoordelijk die sinds 1 februari in functie is. Het bestuur van de beide stichtingen is op dit moment in handen van interim-bestuurders. Met het samengaan van deze stichtingen ontstaat het moment om een nieuwe Raad van Toezicht te formeren. Deze zal bestaan uit tenminste 3 leden.

De rol van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht stelt het beleid vast en waakt over het integrale belang van de organisatie en zijn werkomgeving zoals dit door de directeur wordt uitgedragen. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dit toezicht heeft betrekking op de organisatie als geheel en de geformuleerde doelstellingen. Leden van de RvT worden geselecteerd op basis van competenties.

De Raad van Toezicht vervult vanuit de verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven in de statuten, een belangrijke rol in de goedkeuring van strategische plannen en toetsing van de (financiële) verantwoording van de beleidsuitvoering aan de gestelde doelen. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht een belangrijke rol als klankbord en adviseur voor de directeur-bestuurder.

De informatieverstrekking aan de Raad van Toezicht beperkt zich niet alleen tot de mate waarin de doelen zijn bereikt, maar gaat ook over de wijze waarop die doelen zijn bereikt. De concretisering hiervan is de beleidscyclus waarvoor jaarplan, begroting, kwartaalrapportages, jaarrekening en jaarverslag de belangrijkste instrumenten zijn.

Wat vragen wij?
De leden van de Raad van Toezicht beschikken over affiniteit met de Hattemse gemeenschap in zijn algemeenheid. Daarnaast hebben de leden van de raad uiteenlopende achtergronden en hebben zij ervaring op diverse kennisgebieden. Voorbeelden van deze kennisgebieden kunnen zijn: HRM-, financiële (bedrijfskundig/financieel economisch), juridische en bestuurlijke kennis en achtergronden binnen diverse privaat-/publieke sectoren. Daarnaast is aantoonbare ervaring in sport, cultuur en welzijn wenselijk. De raad komt zes keer per jaar bijeen en stelt uit haar midden een voorzitter aan. Het gaat om een onbezoldigde functie.

Reageren
Inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij de heer H.A.M. de Gucht, interim-bestuurslid MFC De Marke, tel. 06-2218 6776) of per e-mail honny@deguchtadvies.nl. Reageren kan tot en met 15 juni door een schriftelijke motivatie onder vermelding van “werving nieuwe raad van toezicht” te sturen naar MFC De Marke, Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem of per e-mailhonny@deguchtadvies.nl. Gesprekken vinden plaats op een avond in de week van 22 juni.Er zijn bij dit bericht nog geen reacties geplaatst!

Klik hier om een reactie te plaatsen:

20-07-2018: Vlieg met een Drone bij de Bieb

Voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar heeft Bibliotheek Noord-Veluwe dit jaar een heuse Drone-cup georganiseerd. Kinderen krijgen de uitdagende opdracht om een creatief parcours te ontwerpen met spullen uit de bibliotheek. Ze gaan in groepjes hindernissen bouwen, die tijdens de drone race worden gebruikt. Hoe moet de hindernis eruit zien, kan de drone wel door de hindernis, waar moet de drone landen?

Lees verder >>

25-07-2018: Ga mee op trekvogelexcursie!

Wie mee op zoek wil naar casarca’s en andere trekvogels gaat op woensdag 25 juli mee op trekvogelexcursie langs De Hoenwaard, het Algemene Veen en de Wiessenbergse Kolk. Deze gebieden zijn het noordelijkst gelegen bezit van Geldersch Landschap & Kasteelen. Ze liggen ten oosten van Hattem in en op de rand van het IJsseldal.

Lees verder >>

25-07-2018: Kinderspeeldag Boerderijmuseum ’de Bovenstreek’

In en rond Boerderijmuseum ’de Bovenstreek’ aan de Bovenstraatweg in Oldebroek wordt woensdag 25 juli van 10.00 tot 15.30 uur een grote speeldag voor kinderen van zes tot twaalf jaar gehouden. De kosten zijn vijf euro (inclusief een waterijsje en ranja) voor de kinderen en twee euro voor de begeleider (ouderen met een museumkaart gratis).

Lees verder >>

Alle komende evenementen


Nieuw programma "Smaak" (Hans)
geen uitzending uit de Andreaskerk (Lambertus Hoogers)
spec voor alle HATTEMERS (E. van Riessen)
Verkiezingavond (R. Hofman)
Tentoonstelling Stadhuis Hattem (Beeldhouwersgilde Hattem e.o.)
Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
...