Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier

   10-02-2016 - Wat betekent het 'Waterbeheerprogramma' voor ons?  

Willen wij veilig wonen en werken zonder wateroverlast en met voldoende schoon water, dan moeten we als samenleving goed inspelen op klimaatverandering. Wat Waterschap Vallei en Veluwe hiervoor de komende jaren doet, staat in het waterbeheerprogramma 2016-2021. Krachtenbundeling met inwoners, ondernemers, instellingen en andere overheden staat centraal.

Het is een omvangrijk document. En daarom is de speciale website www.vallei-veluwe.nl/ambitie2021 gemaakt. “Aan de hand van filmpjes informeren we bewoners over wat er in hun omgeving gebeurt”, aldus dijkgraaf Tanja Klip-Martin. “Samenwerking is echt nodig om alle doelen te halen. Het is dan ook belangrijk dat mensen ons kennen en weten wat we zoal doen.” De website geeft een beeld van het werk van het waterschap en volgt daarin de zes hoofdthema’s uit het programma.

1. Bescherming tegen overstromingen
Door klimaatverandering stijgt de kans op extreem weer met hogere waterstanden op de grote rivieren en meer regenval in korte tijd. Als de dijken en kaden hier niet op berekend zijn ervaren bewoners en bedrijven direct de nadelen. Afgesproken is dat alle dijken langs de IJssel, Neder-Rijn, Eem en Randmeren uiterlijk in 2050 voldoen aan de nieuwe eisen.

2. Voorkomen watertekort en wateroverlast
We kennen niet alleen periodes met teveel water maar ook periodes van droogte. De kunst is een balans te vinden tussen het afvoeren en opslaan, zodat er altijd genoeg water beschikbaar is. Niet teveel, en ook niet te weinig, want ook droogte kan problemen veroorzaken. Vooral met gemeenten, bewoners en bedrijven zoeken we hiervoor naar slimme oplossingen, zowel in het stedelijk gebied als in het buitengebied.

3. Schoon water in een natuurlijke omgeving
Veel mensen zien graag dat beken hun oorspronkelijke loop terugkrijgen. Met natuurvriendelijke oevers en vispassages. Planten en dieren krijgen daardoor meer kansen om zich te ontwikkelen. Waar dat kan werkt het waterschap eraan mee. We volgen hierbij de Europese Kaderrichtlijn Water.

4. Scheiden van regenwater en rioolwater
“Schoon regenwater zuiveren is een rare gedachte” aldus Henri Jonker, de initiatiefnemer van een groot afkoppelproject in Deventer. Hij heeft gelijk. We kunnen het beter apart afvoeren. Regenwater kan daarbij de grondwatervoorraad aanvullen en zorgen voor verkoeling in de natuur en in de stad. Bovendien kunnen de kosten voor zuivering van rioolwater omlaag als we dit op grotere schaal toepassen. Veel gemeenten ondersteunen inwoners en bedrijven die hun hemelwaterafvoer willen loskoppelen van het riool met subsidies en/of advies. Het waterschap werkt hierbij samen met de gemeenten.

5. Opnieuw gebruiken van waardevolle stoffen
Uit rioolslib wekken we op steeds meer plekken energie op. In het afvalwater dat bij de rioolwaterzuiveringen binnenkomt, zitten bovendien waardevolle grondstoffen, zoals fosfaat (voor kunstmest) en cellulose (voor karton). Het is de moeite waard om deze stoffen er uit te halen en terug te brengen in de economie. Ook slagen we erin dat het water dat de rioolwaterzuiveringsinstallaties verlaat steeds schoner wordt. Het groenafval dat overblijft na onderhoud van sloten en beken kan worden verwerkt tot veevoer of verpakkingsmateriaal. Vergisten tot biogas is ook een mogelijkheid.

6. Samenhang in het beheer van waterstromen
Regenwater en gezuiverd afvalwater komen terecht in beken, vijvers, of in het grondwater. Bedrijven gebruiken dat bijvoorbeeld voor koeling. Onze drinkwatervoorraad wordt ermee aangevuld en het is een onderdeel van de ondergrond waarop we wonen, werken en ons voedsel verbouwen. Het waterschap wil de komende jaren meer inzicht krijgen in hoe de verschillende waterstromen elkaar beïnvloeden. Ook onderzoeken we hoe we meer medicijnresten en bijvoorbeeld microplastics uit het afvalwater kunnen halen.

Meer weten?
Waterschap Vallei en Veluwe zorgt er dagelijks voor dat meer dan één miljoen inwoners uit Gelderland, Utrecht en Overijssel veilig kunnen wonen en werken door te zorgen voor veilige dijken, droge voeten, en voldoende en schoon water. Ga naar www.vallei-veluwe.nl/ambitie2021 voor meer toelichting op het waterbeheerprogramma.
Er zijn bij dit bericht nog geen reacties geplaatst!

Klik hier om een reactie te plaatsen:


Klik hier.

20-07-2018: Ga mee op trekvogelexcursie!

Wie mee op zoek wil naar casarca’s en andere trekvogels gaat op woensdag 25 juli mee op trekvogelexcursie langs De Hoenwaard, het Algemene Veen en de Wiessenbergse Kolk. Deze gebieden zijn het noordelijkst gelegen bezit van Geldersch Landschap & Kasteelen. Ze liggen ten oosten van Hattem in en op de rand van het IJsseldal.

Lees verder >>

20-07-2018: Vlieg met een Drone bij de Bieb

Voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar heeft Bibliotheek Noord-Veluwe dit jaar een heuse Drone-cup georganiseerd. Kinderen krijgen de uitdagende opdracht om een creatief parcours te ontwerpen met spullen uit de bibliotheek. Ze gaan in groepjes hindernissen bouwen, die tijdens de drone race worden gebruikt. Hoe moet de hindernis eruit zien, kan de drone wel door de hindernis, waar moet de drone landen?

Lees verder >>

25-07-2018: Kinderspeeldag Boerderijmuseum ’de Bovenstreek’

In en rond Boerderijmuseum ’de Bovenstreek’ aan de Bovenstraatweg in Oldebroek wordt woensdag 25 juli van 10.00 tot 15.30 uur een grote speeldag voor kinderen van zes tot twaalf jaar gehouden. De kosten zijn vijf euro (inclusief een waterijsje en ranja) voor de kinderen en twee euro voor de begeleider (ouderen met een museumkaart gratis).

Lees verder >>

Alle komende evenementen


Nieuw programma "Smaak" (Hans)
geen uitzending uit de Andreaskerk (Lambertus Hoogers)
spec voor alle HATTEMERS (E. van Riessen)
Verkiezingavond (R. Hofman)
Tentoonstelling Stadhuis Hattem (Beeldhouwersgilde Hattem e.o.)
Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
...