Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier   10-02-2016 - Wat betekent het 'Waterbeheerprogramma' voor ons?  

Willen wij veilig wonen en werken zonder wateroverlast en met voldoende schoon water, dan moeten we als samenleving goed inspelen op klimaatverandering. Wat Waterschap Vallei en Veluwe hiervoor de komende jaren doet, staat in het waterbeheerprogramma 2016-2021. Krachtenbundeling met inwoners, ondernemers, instellingen en andere overheden staat centraal.

Het is een omvangrijk document. En daarom is de speciale website www.vallei-veluwe.nl/ambitie2021 gemaakt. “Aan de hand van filmpjes informeren we bewoners over wat er in hun omgeving gebeurt”, aldus dijkgraaf Tanja Klip-Martin. “Samenwerking is echt nodig om alle doelen te halen. Het is dan ook belangrijk dat mensen ons kennen en weten wat we zoal doen.” De website geeft een beeld van het werk van het waterschap en volgt daarin de zes hoofdthema’s uit het programma.

1. Bescherming tegen overstromingen
Door klimaatverandering stijgt de kans op extreem weer met hogere waterstanden op de grote rivieren en meer regenval in korte tijd. Als de dijken en kaden hier niet op berekend zijn ervaren bewoners en bedrijven direct de nadelen. Afgesproken is dat alle dijken langs de IJssel, Neder-Rijn, Eem en Randmeren uiterlijk in 2050 voldoen aan de nieuwe eisen.

2. Voorkomen watertekort en wateroverlast
We kennen niet alleen periodes met teveel water maar ook periodes van droogte. De kunst is een balans te vinden tussen het afvoeren en opslaan, zodat er altijd genoeg water beschikbaar is. Niet teveel, en ook niet te weinig, want ook droogte kan problemen veroorzaken. Vooral met gemeenten, bewoners en bedrijven zoeken we hiervoor naar slimme oplossingen, zowel in het stedelijk gebied als in het buitengebied.

3. Schoon water in een natuurlijke omgeving
Veel mensen zien graag dat beken hun oorspronkelijke loop terugkrijgen. Met natuurvriendelijke oevers en vispassages. Planten en dieren krijgen daardoor meer kansen om zich te ontwikkelen. Waar dat kan werkt het waterschap eraan mee. We volgen hierbij de Europese Kaderrichtlijn Water.

4. Scheiden van regenwater en rioolwater
“Schoon regenwater zuiveren is een rare gedachte” aldus Henri Jonker, de initiatiefnemer van een groot afkoppelproject in Deventer. Hij heeft gelijk. We kunnen het beter apart afvoeren. Regenwater kan daarbij de grondwatervoorraad aanvullen en zorgen voor verkoeling in de natuur en in de stad. Bovendien kunnen de kosten voor zuivering van rioolwater omlaag als we dit op grotere schaal toepassen. Veel gemeenten ondersteunen inwoners en bedrijven die hun hemelwaterafvoer willen loskoppelen van het riool met subsidies en/of advies. Het waterschap werkt hierbij samen met de gemeenten.

5. Opnieuw gebruiken van waardevolle stoffen
Uit rioolslib wekken we op steeds meer plekken energie op. In het afvalwater dat bij de rioolwaterzuiveringen binnenkomt, zitten bovendien waardevolle grondstoffen, zoals fosfaat (voor kunstmest) en cellulose (voor karton). Het is de moeite waard om deze stoffen er uit te halen en terug te brengen in de economie. Ook slagen we erin dat het water dat de rioolwaterzuiveringsinstallaties verlaat steeds schoner wordt. Het groenafval dat overblijft na onderhoud van sloten en beken kan worden verwerkt tot veevoer of verpakkingsmateriaal. Vergisten tot biogas is ook een mogelijkheid.

6. Samenhang in het beheer van waterstromen
Regenwater en gezuiverd afvalwater komen terecht in beken, vijvers, of in het grondwater. Bedrijven gebruiken dat bijvoorbeeld voor koeling. Onze drinkwatervoorraad wordt ermee aangevuld en het is een onderdeel van de ondergrond waarop we wonen, werken en ons voedsel verbouwen. Het waterschap wil de komende jaren meer inzicht krijgen in hoe de verschillende waterstromen elkaar beïnvloeden. Ook onderzoeken we hoe we meer medicijnresten en bijvoorbeeld microplastics uit het afvalwater kunnen halen.

Meer weten?
Waterschap Vallei en Veluwe zorgt er dagelijks voor dat meer dan één miljoen inwoners uit Gelderland, Utrecht en Overijssel veilig kunnen wonen en werken door te zorgen voor veilige dijken, droge voeten, en voldoende en schoon water. Ga naar www.vallei-veluwe.nl/ambitie2021 voor meer toelichting op het waterbeheerprogramma.
Er zijn bij dit bericht nog geen reacties geplaatst!

Klik hier om een reactie te plaatsen:

22-01-2018: Minilessen geven actief beeld Groene Welle

Actief kennismaken met het groene voortgezet onderwijs; dat is de doelstelling van de minilessen van de Groene Welle. Van 22 januari tot en met 26 januari nemen meer dan 1000 leerlingen uit groep 8 en eindgroepen uit Zwolle en omgeving een kijkje bij de Zwolse onderwijsinstelling. De basisschoolleerlingen draaien groepsgewijs een dagdeel mee in het groene voorgezet onderwijs.

Lees verder >>

24-01-2018: Erve IJzerman presenteert toekomstplannen

De stichting Erve Ijzerman gaat op woensdag 24 januari haar plannen presenteren voor de openstelling van het complex aan de Kanaaldijk 63 in Wapenveld, begin mei. De bijeenkomst is ook gericht op de werving van vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden om deze openstelling mogelijk te maken.

Lees verder >>

24-01-2018: Bieb Noord-Veluwe en de Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen zijn dit jaar van woensdag 24 januari tot zaterdag 3 februari. Daarbij staat het prentenboek 'Ssst! De tijger slaapt' van Britta Teckentrup centraal. Naast dit boek zijn 9 andere prentenboeken gekozen die samen de Prentenboeken Top Tien 2018 vormen.

Lees verder >>

Alle komende evenementen


Tentoonstelling Stadhuis Hattem (Beeldhouwersgilde Hattem e.o.)
Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
Vrije plek EHBO-cursus start 21 mei (Maasen EHBO)
Radio en TV Hattem op Curacao werkt niet.. (Familie Van Den Berg)
Resultaat ZOA-collecte in Hattem (Jannie van Gelder-Boeve)
www.actief4weduwe.nl online (www.actief4weduwe.nl)
...