Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier

   20-01-2016 - Gemeentelijke belastingaanslagen zaterdag op de mat  

Zaterdag worden in Hattem de aanslagen afrekening Diftar 2015 en de Jaarheffingen 2016 bezorgd bij inwoners en bedrijven.

De afrekening diftar 2015 heeft betrekking op het aantal malen dat de container is geleegd of aangeboden is via het ondergrondse verzamelsysteem.

De aanslag jaarheffingen 2016 is een gecombineerd aanslagbiljet waarop -indien van toepassing- de aanslagregels OZB (eigenaren woningen, eigenaren/gebruikers niet-woningen), afvalstoffenheffing (vastrecht), rioolheffing en onderhoudsrecht graf staan vermeld.

Daarnaast staat op dit aanslagbiljet voor eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen de WOZ-waarde van het pand vermeld. Dit is de WOZ-beschikking. Omdat de WOZ-beschikking en aanslag gecombineerd wordt op één biljet, ontvangt u geen aparte WOZ-beschikking.

Is de WOZ-waarde volgens u niet goed? Ga in gesprek met de taxateur.
Als volgens u bepaalde gegevens niet juist zijn, kan de gemeente mogelijk de WOZ-waarde en de aanslag herzien. Neemt u dan eerst telefonisch contact op met de gemeente. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken voor een gesprek. De gemeente heeft er geen belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Als blijkt dat er een fout is gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde dan past de gemeente dit voor u aan. Zij helpen u graag en het is altijd gratis!

Afspraak maken WOZ-taxateur
Op dinsdag 26 januari en woensdag 27 januari tussen 14.00 uur en 19.00 uur kunt u op afspraak uw WOZ-waarde met de taxateur bespreken. Als blijkt dat de WOZ-waarde niet juist is, kan dit tijdens het gesprek worden aangepast. U hoeft dan geen bezwaarschrift te schrijven. Een afspraak maken kan via www.hattem.nl/afspraak of telefonisch (038) 443 16 16.

Restafval aanbieden via het ondergrondse systeem
U maakt sinds januari gebruik van de ondergrondse container voor restafval. Hiervoor heeft u half december een ROVA-pas en nadere instructies ontvangen. Heeft u nog geen pas ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum (038) 427 37 77 of klantenservice@rova.nl. Het tarief per aanbieding van maximaal 40 liter restafval bedraagt € 1,55.

Gemeentelijke belastingaanslagen ontvangen via MijnOverheid
Nederland digitaliseert in hoog tempo. Ook de overheid biedt haar diensten steeds vaker digitaal aan via MijnOverheid. De gemeente Hattem is ook aangesloten op MijnOverheid. Met ingang van belastingjaar 2016 biedt de gemeente Hattem daarom de mogelijkheid om de jaarlijkse aanslagen jaarheffingen en afrekening diftar digitaal via MijnOverheid te ontvangen. Bij de digitale aanslag wordt de aanslag niet meer per post ontvangen, maar via de Berichtenbox van MijnOverheid. Zodra de aanslag in de Berichtenbox staat, krijgt u daarvan automatisch een melding via e-mail.
Om de hiervoor genoemde aanslagen digitaal te kunnen ontvangen dient u zich te registreren voor de Berichtenbox op MijnOverheid. Dit kan eenvoudig door naar www.mijn.overheid.nl te gaan. Om te registreren hebt u alleen uw persoonlijke DigiD nodig. Als u registreert kunt u direct gebruik maken van de Berichtenbox. Heeft u zich al aangemeld? Dan ontvangt u de aanslagen jaarheffingen 2016 en afrekening diftar 2015 digitaal in uw Berichtenbox. Meldt u zich niet aan, dan ontvangt u de belastingaanslagen gewoon per post.

Wijziging belastingplicht
Het tijdig doorgeven van wijzigingen in de belastingplicht kan onjuiste aanslagen voorkomen. Als u in de loop van het jaar verhuist, dient u de wijziging tijdig door te geven aan de gemeente. Voor wijziging in de belastingplicht voor bedrijven/ instellingen kunt u terecht bij het loket Burgerzaken en Belastingen in het stadhuis.

Taxatieverslag
Het taxatieverslag is via www.hattem.nl/belastingen op te vragen. Mocht u niet over internet beschikken, dan is het mogelijk om een taxatieverslag aan te vragen bij de gemeente.

Automatische incasso
Degenen die al voor automatische incasso hebben gekozen betalen de aanslagen in acht termijnen. De eerste termijn wordt afgeschreven aan het eind van de maand volgend na de dagtekening van het aanslagbiljet. Iedere volgende termijn wordt een maand later afgeschreven.
Als u nog niet via automatische incasso betaalt, zijn er bij het aanslagbiljet machtigingskaarten bijgesloten. Als u de groen gemerkte machtigingskaart invult en opstuurt kan het openstaande bedrag alsnog in termijnen van uw betaalrekening worden afgeschreven. Als u dat vóór 13 februari doet wordt het te betalen bedrag in acht maandelijkse termijnen afgeschreven. Een afgegeven machtiging geldt voor onbepaalde tijd en kunt u altijd opzeggen.

Kwijtschelding
Als u niet in staat bent – ook niet door middel van een betalingsregeling – de aanslagen te betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. Uw verzoek om kwijtschelding wordt beoordeeld aan de hand van een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen zijn o.a. het inkomen, het vermogen en het soort huishouden. Kwijtschelding vraagt u wederom via de website van de gemeente Hattem aan. U kunt daar het speciale aanvraagformulier downloaden en uitprinten. Deze formulieren zijn ook verkrijgbaar bij het loket Burgerzaken en Belastingen in het stadhuis.

Informatie
Informatie over de opgelegde aanslagen en de Wet WOZ staat vermeld op de achterzijde van het aanslagbiljet. Nadere informatie is via www.hattem.nl/belastingen op te vragen. Mocht u niet over internet beschikken, dan is het mogelijk om de nadere informatie op te vragen bij het loket Burgerzaken en Belastingen in het stadhuis.

Werkwijze bezwaar door “no cure, no paybureau”
Via advertenties of reclamefolders bieden bureaus en makelaars zich aan om voor inwoners bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking van de gemeente. Argumenten zoals: “WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!” worden gebruikt om hen kosteloos (no cure no pay) in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift. Het is belangrijk om te weten dat deze bureaus en makelaars voor zaken waarbij het bezwaar terecht is, en de WOZ-waarde is verlaagd, een kostenvergoeding van de gemeente krijgen. Afhankelijk van de afhandeling van het bezwaarschrift voor een woning kan deze vergoeding € 246,- tot € 737,- bedragen. In de praktijk komt het er op neer dat als in een bezwaarprocedure in 2016 de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,- wordt verlaagd, dit een vermindering van de aanslag onroerende zaakbelasting oplevert van € 14,79. De gemeente moet het bureau of de makelaar vervolgens € 246,- of meer voor zijn werkzaamheden betalen! Deze kostenvergoedingen worden meegenomen in het tarief van de onroerende zaakbelasting voor het volgende belastingjaar. Uiteindelijk worden daardoor alle belastingbetalers met deze extra kosten geconfronteerd.

Niets ontvangen?
Neem dan contact op met de gemeente Hattem via (038) 443 16 16.Er zijn bij dit bericht nog geen reacties geplaatst!

Klik hier om een reactie te plaatsen:


Klik hier.

20-07-2018: Ga mee op trekvogelexcursie!

Wie mee op zoek wil naar casarca’s en andere trekvogels gaat op woensdag 25 juli mee op trekvogelexcursie langs De Hoenwaard, het Algemene Veen en de Wiessenbergse Kolk. Deze gebieden zijn het noordelijkst gelegen bezit van Geldersch Landschap & Kasteelen. Ze liggen ten oosten van Hattem in en op de rand van het IJsseldal.

Lees verder >>

25-07-2018: Kinderspeeldag Boerderijmuseum ’de Bovenstreek’

In en rond Boerderijmuseum ’de Bovenstreek’ aan de Bovenstraatweg in Oldebroek wordt woensdag 25 juli van 10.00 tot 15.30 uur een grote speeldag voor kinderen van zes tot twaalf jaar gehouden. De kosten zijn vijf euro (inclusief een waterijsje en ranja) voor de kinderen en twee euro voor de begeleider (ouderen met een museumkaart gratis).

Lees verder >>

31-08-2018: Mega Piraten Festijn terug naar Oldebroek

Het Mega Piraten Festijn keert op vrijdag 31 augustus terug naar Oldebroek. Natuurlijk zijn diverse bekende Nederlandstalige artiesten van de partij. Van Jan Smit tot Jannes, van Gerard Joling tot Mooi Wark. Het team van social mediafenomeen Poar Neem’n krijgt een eigen podium in een tweede, kleinere tent. Bijna een thuiswedstrijdje dus voor Wim Salabim en zijn mannen. De presentatie is weer in handen van Willie Oosterhuis. Het festival vindt plaats in een weiland aan de Stouwdamsweg.

Lees verder >>

Alle komende evenementen


Nieuw programma "Smaak" (Hans)
geen uitzending uit de Andreaskerk (Lambertus Hoogers)
spec voor alle HATTEMERS (E. van Riessen)
Verkiezingavond (R. Hofman)
Tentoonstelling Stadhuis Hattem (Beeldhouwersgilde Hattem e.o.)
Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
...