Kijk live TV Hattem   |    Luister live Radio Hattem
    Vragen/opmerkingen/nieuws insturen? Mail de redactie
Facebook | Twitter | Youtube | RSS
Vriend worden?Klik hier   06-01-2016 - Nieuwjaarsspeech burgemeester Wiggers  

Op maandag 4 januari organiseerde de gemeente Hattem de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in het Stadhuis. Tijdens deze bijeenkomst sprak burgemeester Jan Willem Wiggers zijn nieuwjaarsspeech uit.

"Dames en heren,
Het voelt goed dat we elkaar vanavond in ons Hattemse Stadhuis weer mogen ontmoeten en elkaarhet beste wensen voor het nieuwe jaar 2016. Het bestuur van onze gemeente: college en raad wenstu en de uwen het allerbeste toe, gezondheid voorop.En om maar meteen met de deur in huis te vallen: de nieuwjaarsnacht is in Hattem gelukkig relatiefrustig verlopen. Geen uitrukken van onze brandweer, voor zover mij bekend geen gewonden en ook de schade viel mee.

Samen met u ruimde onze buitendienst zaterdag de vuurwerkresten op. Dit leverde 156 zakken afval op, 42 meer dan vorig jaar. Compliment voor allen die hielpen met opruimen en voor onze mannen van de buitendienst en alle politie en brandweermensen die tijdens de jaarwisseling in touw waren. En voor uw statistieken: het aantal Hattemers bedraagt vandaag 11893. Dat zijn er 72 meer dan vorig jaar.

Dames en heren, Het thema “vluchtelingen” komt in bijna alle kerst‐ en nieuwjaarstoespraken terug: 2015 was een veelbewogen jaar dat bij ons blijvende herinneringen en beelden achterlaat. Aanslagen in Parijs, Beiroet, Syrië en Irak, vluchtelingenstromen, een dood jongetje op het strand. Zij maken deel uit van onze leefwereld hier en nu, maar ook in de toekomst. De wereld is in beweging en die beweging ook Hattem. Evenals voor andere gemeenten liggen ook voor ons daar verantwoordelijkheden in de opvang en huisvesting van vluchtelingen. Zoals u weet zijn er momenteel verkennende gesprekken over het gebruik van de schoolgebouwen van de Noordgouw als opvanglocatie voor vluchtelingen.

Op zich is dit niet nieuw, vorig jaar bestond ons vluchtelingencontact alweer 25 jaar en vele nieuwkomers zijn door hen succesvol begeleid. En ook nu staan zij, samen met vrijwilligers vanuit Rode Kruis, de kerken en individuele Hattemers klaar om zich in te zetten waar dat nodig is.

Nieuw is wel dat de instroom vergeleken bij de jaren daarvoor groot is. Dat betekent dat nieuwe afspraken nodig zijn op gebieden als woningbouw, onderwijs en zorg. Onze woningbouwcorporaties moeten, vind ik, meer armslag krijgen (en misschien ook wel zelf nemen) om aan de toegenomen vraag naar betaalbare woningen tegemoet te komen en te voorkomen dat de wachtlijsten verder oplopen. Speciaal ten opzichte van onze jonge starters op de woningmarkt is zoiets onverteerbaar.

Wat mij vorig jaar, naast de al genoemde bereidheid van zoveel Hattemers om zich in te zetten voor vluchtelingen, in positieve zin raakte was de stellingname van de begin 2015 ingestelde jeugdraad.De jeugdraad maakte in november zijn eerste advies en bood dit aan de gemeenteraad aan. In het advies, met de titel de “toekomstagenda jeugd 2035” maakte de jeugdraad een terecht punt over hetbelang van diversiteit en dialoog. Ik citeer “ook een kleine gemeente als Hattem kan volgens ons een goede bijdrage leveren aan meer begrip en acceptatie in de samenleving. Wij vinden het vooral belangrijk dat zowel op openbare als “gelovige” scholen veel aandacht wordt besteed aan lessen over andere geloven en culturen. Kennis van andere geloven en culturen neemt onduidelijkheid en angst weg….”

Vervolgens over de toekomst van vluchtelingen: “We moeten ze hulp bieden om goed te integreren. De normen en waarden die in Nederland gebruikelijk zijn mogen niet vergeten raken.” Wat mij betreft een mooi advies uit een generatie die te zijner tijd het roer van ons overneemt en daar heb ik alle vertrouwen in!

Dames en heren, De afgelopen jaren hebben ons geleerd hoe belangrijk een open dialoog is. En wellicht als paradox met de digitale informatiesamenleving: directe, persoonlijke contacten blijken belangrijker dan ooit, zeker in tijden van snelle verandering. Ik neem mij voor daarin komend jaar nog meer te investeren. U ook?
Ook als gemeente doen we moeite om onze dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld door er – nog‐ beter op te letten dat u op tijd een antwoord op uw vragen krijgt. Of door onze vernieuwde website, die eerdaags in de lucht gaat.

2016 wordt een pittig jaar voor de gemeente. Komend jaar moeten wij weer belangrijke besluiten nemen op het gebied van de zorgtaken die sinds vorig jaar bij de gemeente liggen of op het gebied van de gemeentefinanciën. Die vragen een goede en grondige afweging en uw mening is daarbij belangrijk. Al op diverse plekken in Hattem zag u de keet van Samen Hattem staan. Ik hoop dat juist veel stadsgenoten die niet zo gemakkelijk de weg naar het Stadhuis vinden, eens in de keet binnenstappen en met ons in gesprek gaan over wat zij belangrijk vinden. Naast de keet hebben wij de website 'Samen Hattem’, omdat voor veel goede ideeën in Hattem de gemeente niet per se nodig is. Via de website kunnen Hattemers elkaar vinden. Bezoekt u hem eens! www.samenhattem.nl.

En nu we, met de keet, toch al met één been buiten het Stadhuis staan: zoals u zag is vandaag een start gemaakt met de tweede fase van de reconstructie van de Markt en rond de fraai gerestaureerde toren van de Andreaskerk. Wij hopen dat de Markt eind april gereed is, medio februari gaan de bomen de grond in, voor de fijnproevers: honingbomen. We gaan er vanuit dat voordat het echt terrasweer wordt, de Markt er weer tiptop bij ligt. Voor de dames met naaldhakken: de voegen tussen de keien worden zodra temperatuur en vochtigheid het toelaten, definitief gevoegd. Nog even afzien dus!

Ook het pleintje rond de molen nadert zijn voltooiing: op tijd voor het 200 jarig bestaan van molen de Fortuin. We wensen molenaars en andere vrijwilligers een mooi jubileumjaar toe.
Dames en heren, Samen met de provincie heeft de gemeente veel in en rond de binnenstad geïnvesteerd en daar gaan we ook in 2016 mee door. En dat geldt gelukkig ook voor een aantal eigenaren van beeldbepalende panden. Bij toeristen staat Hattem er goed op: we scoren hoog in de lijstjes van fraaie stadjes. Die investeringen en het positieve imago zijn positief voor Hattem. Zeker in een tijd waarin – ook bij ons– de detailhandel een moeilijke tijd doormaakt, is het belangrijk om ons voorzieningenniveau op peil te houden.

Onze gemeenteraad bespreekt op 1 februari de detailhandelsvisie, opgesteld samen met de HAVO. Naast een grondige analyse biedt deze aanbevelingen die we als gemeente samen met de HAVO op gaan pakken. En, hoewel wij beiden, gemeente en HAVO, nog wel eens wat stevige taal gebruiken, zien wij als college uit naar een plezierige uitwerking van die aanbevelingen. We vertrouwen elkaar en we weten elkaar te vinden om Hattem sterker te maken!

Dames en heren, Op het snijvlak van cultuur, toerisme en ondernemerschap zet ik graag de spotlights op ons bakkerijmuseum. Op oudejaarsdag werd het record van vorig jaar doorbroken, in 2015 bezochten maar liefst 53.500 bezoekers het museum dat daarbij tot de 20% van de best scorende musea van Nederland behoort. Een applausje voor Fred Voskuil en zijn 50 vrijwilligers! Samen met de collega’s van het Voermanmuseum, het Anton Pieckmuseum en de inzet van Edith Koridon vanuit “haar” Dijkpoort plus de inzet van Ronduit Hattem is het Bakkerijmuseum een belangrijke impuls voor het actief benutten van het cultureel erfgoed van Hattem. Dit sluit goed aan bij ons als Hanzestad. En in de drieslag –opknappen historische binnenstad, ‐uitvoering aanbevelingen detailhandelsvisie en –versterking cultureel erfgoed komt Hattem nog beter op de kaart!

Dames en heren, Ik rond af, u ziet: het nieuwe jaar biedt ons, maar ook u, voldoende uitdagingen samen aan de slag te gaan. Ik zie er naar uit, u ook? Graag proost ik met u op 2016!"


Nieuwjaarsbijeenkomst gemist of terugluisteren?Er zijn bij dit bericht nog geen reacties geplaatst!

Klik hier om een reactie te plaatsen:


Klik hier.

26-04-2018: Oranjefeest in Hattem | donderdag 26 april

Optocht door binnenstad Hattem

Lees verder >>

26-04-2018: ”Hattem, vroegen en nu”

Donderdagochtend 26 april organiseert Stichting Welzijn Hattem een film-/fotobijeenkomst. U wordt worden meegenomen in een rondwandeling door Hattem. Vanuit uw stoel kijk je naar het Hattem van uw jeugd en veranderingen die Hatem heeft ondergaan.

Lees verder >>

27-04-2018: Oranjefeest in Hattem | Koningsdag 27 april

Heel Hattem bakt Oranje

Lees verder >>

Alle komende evenementen


Verkiezingavond (R. Hofman)
Tentoonstelling Stadhuis Hattem (Beeldhouwersgilde Hattem e.o.)
Piet Hein (Marielle Karssing)
Concert Jubilate Deo in de Grote of Andreas kerk (leonie jonker)
DIABETES CAFÉ (Janny Boeve tel. 0652103426)
Gezocht: 8.000 inwoners. (Bé Oosterveen)
De Marke (Dini de Rijcke)
Vrije plek EHBO-cursus start 21 mei (Maasen EHBO)
Radio en TV Hattem op Curacao werkt niet.. (Familie Van Den Berg)
Resultaat ZOA-collecte in Hattem (Jannie van Gelder-Boeve)
...